Arxiu

Així valoren el Rodal?

Els camps aixafats, els boscos tallats, els horts abandonats…així valoren el Rodal?
És sorprenent que l’equip de govern de l’Ajuntament de Sabadell faci declaracions sobre sostenibilitat i defensa del Rodal i permeti alhora que es tallin boscos, s’aixafin camps amb infraestructures i gasoductes, vagi eliminant àrees d’horta i no defensi alternatives, no debati propostes que sorgeixen de la ciutadania, ni faci valer les mesures de protecció existents.
Aquest dies s’està denunciant l’impacte que té el gasoducte sobre el Rodal i el Parc Agrari, espais preservats amb figures de protecció. També, i degut a la continua ocupació d’espais lliures per infraestructures, l’eliminació de l’àrea d’horts de la Riereta-Camp d’Aviació. La pèrdua de terrenys agraris es contínua i irreversible, unes terrasses d’horta són resultat de molts anys de feina i cura, el sòl fèrtil no es pot generar arreu, els sòls agraris de qualitat s’han de preservar i els que tenim fer-los productius.
Es dóna el cas que només a l’entorn del Ripoll l’Ajuntament de Sabadell disposa de més de 142.000 m2. d’horta, en part abandonada per manca d’ordenació i adjudicació. En tots aquests anys l’Ajuntament només ha ordenat l’àrea d’horta de Can Roqueta (18 parcel·les) per entitats i Can Bages (64 parcel·les) per particulars, algunes d’aquestes abandonades i sense passar-ho a la llista d’espera o a altres entitats que ho han demanat i que,  complint totes les condicions requerides a les bases d’adjudicació, no els hi han adjudicat, ans el contrari han obligat de manera unilateral ha deixar parcel·les que després resten abandonades. També han suprimit l’hort escolar on grups d’alumnes aprenien i practicaven l’horta i no han volgut considerar diferents propostes presentades.
Amb els terrenys de propietat municipal es podrien oferir noves parcel·les i donar resposta a la demanda que hi ha i a les persones que se les fa fora d’altres àrees d’horta. Des de 2008 s’està prometent l’ordenació i adjudicació de parcel·les a l’àrea de la Font dels Plàtans, 4.600m2., però encara no s’ha materialitzat l’ordenació necessària i això mateix passa amb moltes altres finques municipals.
Tenir els terrenys conreats, a més d’estalviar-se costos de manteniment, permet aprofitar els recursos naturals, dóna vida, manté ocupades i dinamitzades a un cert nombre de persones, dóna aliments de proximitat i qualitat, sobirania alimentària, millora el paisatge, la biodiversitat, l’equilibri territorial, els valors ambientals, manté un patrimoni i una cultura i sobretot  revaloritza l’agricultura periurbana, el Rodal i la qualitat de vida de les persones que en gaudeixen.

Comentaris
To Top