Publicitat
Arxiu

El Vallès Occidental, la comarca amb major diversificació empresarial de la demarcació de Barcelona

Vivim en una comarca, el Vallès Occidental, caracteritzada pel seu potencial econòmic, per la diversificació del seu teixit empresarial i per una vocació exportadora molt accentuada. Un recent informe de la Diputació ha dibuixat amb precisió el mapa empresarial de la demarcació de Barcelona, del que es despren que, malgrat els negatius efectes d’una interminable crisi, la nostra economia ha recobrat el pols i comença a aixecar el cap. El Vallès Occidental (amb 900.661 habitants, un 16,3% del total de la demarcació de Barcelona) concentra un 15,3% de la facturació i un 17,1% de l’ocupació de la demarcació barcelonina. A diferència del Vallès Oriental, una comarca de grans empreses, el Vallès Occidental és la contrada amb major diversificació del teixit empresarial de la demarcació de Barcelona, acollint 14.112 empreses (1.808 societats anònimes i 12.304 societats limitades) que facturen en conjunt 40.693,8 milions d’euros. Segons l’informe, els cinc primers sectors per volum de negoci signifiquen el 34,2% de la facturació total, quan la mitjana de les comarques barcelonines gira a l’entorn del 50% de la xifra de negoci.

Publicitat
Comentaris
To Top