Ciutat

Suspesa l’adjudicació per urbanitzar l’entorn de Can Feu-Gràcia

El Tribunal Català de Contractes estima el recurs interposat per un dels concursants contra l’adjudicació del projecte per a la millora urbana

El projecte escollit per urbanitzar la superfície de Can Feu-Gràcia / AJUNTAMENT DE SABADELL

El Tribunal Català de Contractes del Sector Públic estima el recurs interposat per un dels concursants contra l’adjudicació del projecte per a la millora urbana a Can Feu-Gràcia. L’Ajuntament de Sabadell ha informat que avui mateix ha rebut la resolució, en què aprecia “ruptura de l’anonimat de les proposicions”.

És per aquest motiu que acorda l’anul·lació de tot el procediment perquè un dels concursants va presentar la documentació en el registre amb una instància on quedava identificada l’empresa i el tribunal valora aquest fet com a possible vulneració futura de l’anonimat de les ofertes.

Un cop rebuda la resolució, l’Ajuntament iniciarà un nou concurs de projectes d’arquitectura per urbanitzar l’espai per a la millora urbana de Can Feu – Gràcia, un cop soterrades les vies ferroviàries.

El procés es va aturar el passat mes de juliol quan una de les empreses que concursaven van impugnar el procés que va declarar guanyador el projecte Teixint els barris, de l’estudi d’enginyeria EFA Arquitectes, i que es va imposar a les altres cinc presentades. L’objectiu era crear un nou espai públic lúdic a sobre de la nova llosa que cobreix les vies soterrades que separaven els barris de Can Feu i de Gràcia, i que va avalar la Junta de Govern Local.

Els sis projectes van exposar-se al Centre Cívic de Gràcia perquè la ciutadania els analitzés i opinés, i un cop recollides totes les opinions es va procedir a avaluar-lo per part d’un jurat. Ara, però, el recurs presentat atura el procés d’adjudicació, i caldrà esperar-se per saber el seu posicionament, d’entrada si ho admet i finalment quina és la seva decisió, en cas que sigui admesa. El termini aproximat per prendre una decisió és de 3 mesos.

El projecte guanyador

L’equip que havia sortit guanyador corresponia a Eduard Fenoy i Associats SLP. El jurat va valorar aquesta proposta perquè introdueix nous usos per a diferents espais, com àrees de jocs i guinguetes, per les aportacions en disseny i sostenibilitat, per la introducció de pèrgoles com a elements multifuncionals i per la inclusió de plaques fotovoltaiques com a sistema d’il·luminació. Concretament, els elements que caracteritzen aquesta proposta són els següents:

– Les pèrgoles com a elements comuns i repetits al llarg de tot l’espai, des del passeig de Can Feu fins a l’estació Can Feu | Gràcies –fins i tot a sobre de la rambla d’Ibèria, la qual queda incorporada en el paisatge urbà tot i que hi continuaran passant cotxes.
– L’eliminació del pont de vianants per tal de deixar en aquell àmbit una gran plaça cívica.
– La presència d’un itinerari verd que evita les línies rectes.
– El verd a tot el recorregut, ja sigui amb arbres –més a les vores– o amb arbustos i herbàcies a sobre de la llosa.
– Un amfiteatre a l’actual aparcament de l’estació Can Feu | Gràcia, que passa a ser verd i amb reducció sensible de places d’aparcament.
– La presència de diverses d’àrees de joc infantils.
– La creació de zones d’infiltració d’aigua a tot el recorregut –que culmina en tres basses al parc de Can Feu– i la recuperació del torrent que hi dona nom.
– La voluntat de cosir els dos costats de l’antiga via pensant en recorreguts transversals a peu per a la ciutadania.

Comentaris
To Top