Ciutat

La TUS torna a obtenir el Distintiu de Garantia de Qualitat Ambiental

Un bus de la TUS / VICTÒRIA ROVIRA

La cooperativa TUS SCCL ha obtingut la renovació del Distintiu de Garantia de Qualitat Ambiental que atorga el Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya per al seu taller de manteniment d’autobusos. Aquest distintiu es concedeix a empreses que són respectuoses amb el medi ambient i que compleixen determinats criteris ambientals que van més enllà dels establerts obligatòriament per la normativa vigent d’aplicació.

Aquest distintiu reconeix la qualitat ambiental dels serveis, reparacions i el manteniment de la flota de l’empresa de transport públic. Destaca per afavorir la minimització i el tractament dels residus originats per la seva activitat així com l’estalvi d’energia gràcies a criteris d’eficiència en els àmbits de la il·luminació i la climatització i l’estalvi de l’aigua amb la reutilització de l’aigua de la pluja per al rentat dels autobusos.

A més, TUS va obtenir al 2004 la certificació del Sistema de Gestió vers les normes ISO9001:2000 i ISO 14001:1996 que acredita enfront de tercers (clients, proveïdors, administració, etc.) que l’empresa és seriosa i rigorosa, que segueix una política de qualitat i medi ambient, que compleix els seus acords i satisfà els requisits dels seus clients, oferint garantia de qualitat i ambiental. En successives revisions d’aquest Sistema de Gestió, durant el 2016, TUS va adaptar les normes ISO a les últimes versions del 2015. Aquestes noves versions de les normes ISO 9001 (gestió de qualitat) i 14001 (gestió ambiental) introdueixen nous conceptes com per exemple la consideració delsimpactes ambientals en tot el cicle de vida del producte /servei.

Comentaris
To Top