Ciutat

L’Agència de l’Habitatge podrà llogar pisos de Sabadell per allotjar-hi famílies vulnerables

L’Agència de l’Habitatge de Catalunya llogarà pisos privats buits per allotjar famílies en situació d’emergència. Així ho ha expressat el conseller de Territori i Sostenibilitat, Damià Calvet. Es tracta de Reallotgem.cat, un programa que impulsa l’Agència de l’Habitatge de Catalunya per descongestionar les meses d’emergències. Les famílies reallotjades hauran de tenir un informe favorable de la Mesa d’emergències però que encara estan pendents de reallotjament. Es preveu destinar 21 milions d’euros a aquesta finalitat i llogar entre 1.300 i 1.500 habitatges l’any 2021.

El programa es destinarà a famílies de les onze meses municipals gestionades per l’Ajuntament de Sabadell i altres municipis com  Badalona, Barcelona, Cornellà de Llobregat, l’Hospitalet de Llobregat, Lleida, Martorell, Sant Adrià de Besòs, Sant Cugat del Vallès, Terrassa i Vic. L’objectiu del programa és “agilitar les llistes d’espera de les famílies que no han rebut el pis a què tenen dret”, diu el conseller. I es basa en “incrementar la implicació de les administracions públiques”.

Els consistoris tindran de temps fins al 31 de desembre per comunicar si es volen adherir al programa. Si s’hi adhereixen, seran els encarregats de trobar pisos desocupats i de gestionar amb els propietaris la seva posada a disposició del programa. “La feina que demanem als ajuntaments la remunerarem”, ha volgut emfasitzar el conseller. L’Agència de l’Habitatge de Catalunya compensarà les gestions dels ajuntaments fent una aportació de 450 euros per habitatge captat i incorporat al programa.

Per a poder-se incorporar al programa, els pisos han de disposar de cèdula d’habitabilitat, estar en condicions que permetin ser ocupats de manera imminent i tenir una superfície màxima útil de 90 m2. En el cas dels allotjaments en aparthotels,  han de tenir una superfície mínima útil de 24 m2 i disposar d’un mínim equipament de cuina.

Un cop fetes totes les verificacions, l’Agència de l’Habitatge de Catalunya formalitzarà un contracte d’arrendament amb la persona propietària de l’habitatge d’una durada mínima de cinc anys. En el moment de la signatura del contracte d’arrendament amb el propietari del pis, l’Agència li abonarà l’import corresponent als primers 18 mesos de lloguer, per avançat. El titular del DTES ha explicat que, amb aquest avançament, “des del Govern ajudem a incrementar la liquiditat dels propietaris, i també és una garantia”. Transcorreguts aquests primers 18 mesos, la resta de quotes s’abonaran mensualment fins a exhaurir el contracte.

Comentaris
To Top