Publicitat
Ciutat

Els salaris s’estanquen a la ciutat

26.835 euros bruts a l’any, pràcticament 2.000 euros en catorze pagues. El salari dels treballadors sabadellencs s’ha estancat: la remuneració mitjana ha baixat lleugerament (-0,5%) en qüestió d’un any, segons les dades del Consell Comarcal del Vallès Occidental – corresponents a l’any 2019–. Els sous es mantenen, mentre que el cost de la vida augmenta. En els últims deu anys, en el conjunt de Catalunya, l’Índex de Preus de Consum (IPC) ha crescut un 12,5%, mentre que els salaris s’han mantingut intactes [vegeu el gràfic principal].

La tendència és abaixar els salaris, especialment entre els joves. Els sabadellencs de menys de 35 anys perceben 20.232 euros de mitjana a l’any, un 52% més que les persones veteranes (els més grans de 55 anys). També hi ha salts en els sous segons el gènere, nivell d’estudis i origen. Els homes cobren –de mitjana– un 25% més que les dones i passa tres quarts del mateix entre les persones amb estudis universitaris i les que tenen estudis bàsics (46% de diferència) i entre els espanyols i estrangers (32% de marge mitjà).

Per contra, els indicadors de desigualtat milloren. La diferència entre els més ben pagats i els que menys ben pagats s’ha reduït a la ciutat, en part gràcies a l’augment del salari mínim interprofessional. El 10% més ric cobra 45.500 euros de mitjana, un 324% més que el tram més humil (10.744 euros). Ara fa un any, la bretxa se situava en un 430%.

Sant Cugat i Terrassa, dues cares

El salari mitjà a Sabadell (26.835 euros bruts anuals) està per sota de la mitjana comarcal (28.562 euros) i de Catalunya (27.024 euros). Els sous també canvien segons la proximitat amb Barcelona. Un treballador de la capital catalana guanya 179 euros més que un vallesà, de mitjana cada mes. Dins de la comarca, també s’aprecien grans diferències: un assalariat de Sant Cugat (44.125 euros) cobra un 64% més que un sabadellenc i un 72% més que un terrassenc (25.543 euros). Una altra dada: el 10% més ben pagat de Sant Cugat percep 86.837 euros anuals, el doble que el tram més remunerat de Terrassa (42.474 euros).

Quina feina està més ben pagada?

Com més responsabilitat, més salari. Els directius, enginyers i llicenciats tenen els salaris més alts de la ciutat. 51.723 euros anuals, el doble que un sabadellenc mitjà. Però no tot depèn del rang, sinó del sector d’activitat: els salaris a Sabadell oscil·len entre els 32.428 euros (àmbit de la informació, les finances i les immobiliàries) als 21.949 euros (construcció). El personal de l’administració pública i dels serveis bàsics –ensenyament, salut, serveis socials– perceben de mitjana 24.740 euros bruts a l’any.

Publicitat
Comentaris
To Top