Diners

Endesa reforma la subestació de Sant Cugat i millora la qualitat de subministrament a la comarca

Exterior de la subestació elèctrica de Sant Cugat (CEDIDA)

La reforma de la subestació elèctrica de Sant Cugat del Vallès -amb una potència total de 120 MVA, repartida en dos transformadors 220/25 kV de 60 MVA cadascun- ha comportat una inversió de 20.500 euros i permetrà a Endesa millorar el servei a 29.000 clients de la comarca.

La companyia ha finalitzat els treballs de reforma i millora tecnològica de la subestació elèctrica ubicada a la via Augusta amb l’objectiu d’incrementar la seguretat i la qualitat de subministrament.

Endesa ha instal·lat dos mòduls més potents que les anteriors bateries de 125 volts de corrent continua (cc), que aporten la major funcionalitat de la tecnologia digital actual. El subministrament es dota, així, d’una major potència i capacitat.

“El canvi -segons la companyia- comporta dotar la instal·lació d’una major capacitat, fet que li permet guanyar en autonomia i fiabilitat”.

A banda de Sant Cugat, la millora tecnològica beneficiarà directament a municipis com Sant Quirze, Cerdanyola i Rubí, i enfortirà el servei que presta al conjunt del Vallès Occidental.

La companyia Endesa desenvolupa un pla d’actuacions a la comarca per millorar les seves instal·lacions i infraestructures. A la ciutat de Sabadell, ha renovat la seva oficina comercial (ubicada al carrer Sallarès i Pla, 6) i ha obert un nou punt de servei (Ronda Zamenhof, 100).

Comentaris
To Top