Diners

Els sabadellencs cobren un 6% més que els terrassencs

La retribució anual bruta a la ciutat és de 26.711 euros, segons les últimes dades disponibles (2020). Els sous es mantenen mentre la inflació puja

Sabadell és la segona ciutat de més de 40.000 habitants al Vallès Occidental que té els salaris anuals més alts de mitjana / LLUÍS FRANCO

26.711 euros. És el salari anual brut de mitjana a Sabadell, segons les dades més recents de l’Observatori del Consell Comarcal del Vallès Occidental, que fan referència a l’any 2020. Equivaldria a pràcticament 2.000 euros en catorze pagues. Es tracta d’una retribució que es troba un 9,45% per sobre de la mitjana de l’Estat, que és de 24.411 euros, i és gairebé idèntica a la de Catalunya, que està sobre els 26.716 euros [vegeu el gràfic principal].

A més, els sabadellencs cobren  un 5,75% més que els terrassencs—que tenen un salari brut anual de 25.258 euros—. Això sí, es queden molt lluny dels santcugatencs, que cobren gairebé un 70% més (45.315 euros). De fet, Sant Cugat del Vallès és la ciutat de la comarca amb salaris més alts, Sabadell n’és la segona, mentre que Rubí n’és l’última (es pren com a referència als municipis del Vallès Occidental amb més de 40.000 habitants, és a dir, Terrassa, Sabadell, Cerdanyola, Sant Cugat del Vallès i Rubí).

Mateixos sous tot i la inflació

Dit això, els salaris a Sabadell han disminuït lleugerament, un 0,45% respecte a l’any 2019. Els sous es mantenen, mentre que el cost de la vida augmenta. Entre 2016 i 2020, els sous en el conjunt del Vallès Occidental han crescut un 5,8% en termes nominals. Tanmateix, en termes reals, tenint en compte la inflació, els vallesans han patit una pèrdua de la capacitat adquisitiva del 7% (no hi ha dades úniques de Sabadell). Cal tenir en compte, però, que les dades del 2020 no reflecteixen l’impacte sobre la capacitat adquisitiva dels salaris de l’increment de la inflació experimentada des de principis de 2021. L’Índex de Preus de Consum (IPC) es troba ara per sobre del 9%.

D’altra banda, el salari mitjà dels homes a Sabadell va ser de 29.287 euros l’any 2020 i el de les dones de 23.821. Suposa una diferència salarial del 22,95% (en xifres absolutes, 5.466 euros). El percentatge s’ha vist reduït un 2% respecte del 2019.

Els joves són els que tenen un sou més baix

Pel que fa als salaris segons el grup d’edat, les persones amb 55 anys o més presenten els sous mitjans més elevats a la ciutat (29.466 euros anuals), mentre que el col·lectiu de joves de menys de 35 anys tenen els salaris més baixos (19.895 euros anuals).

Així mateix, existeix una relació positiva entre salaris i nivell educatiu: en general, la població assalariada amb major nivell de formació assoleix sous més elevats. A Sabadell, el salari mitjà dels residents amb estudis superiors es va situar en 37.991 euros, valor que gairebé multiplicava per dos el dels residents amb un menor nivell formatiu (20.114 euros /any).

D’altra banda, el grup professional condiciona el nivell retributiu, sent un factor clau per explicar les diferències salarials entre treballadors. El sou mitjà més elevat a Sabadell va correspondre al grup de Llicenciats, enginyers i alta direcció (52.752 €/any), amb un valor que pràcticament duplica la mitjana comarcal.

La Covid-19, causa principal

La secretària general del Gremi de Fabricants, Núria Aymerich, assegura que l’arribada de la Covid-19 va tenir molt a veure amb el lleuger descens de salaris del 2020. “Les empreses i els treballadors van viure una etapa difícil. A més, costa de visualitzar un augment de sous aviat. L’augment de preus generalitzat i la guerra d’Ucraïna no ens deixen ser optimistes”, apunta. Aymerich, considera, però, que si les administracions faciliten més formació professionalitzadora, els salaris seran més alts “tard o d’hora”.

Comentaris
To Top