SANT CUGAT

El golf de Can Sant Joan, més a prop de ser un espai verd obert a la ciutadania

Pla generaldel camp de golf / ACN

L’Institut Català del Sòl està disposat a cedir l’espai del golf de Can Sant Joan, entre el terme municipal de Sant Cugat del Vallès i Rubí, per a l’ús ciutadà. Aquest dimarts, s’ha conegut que Incasol ha fet arribar a l’Ajuntament una proposta d’esborrany de conveni de col·laboració entre els ajuntaments de Sant Cugat i Rubí, i l’Institut Català del Sòl per establir els compromisos relatius als terrenys.

Aquesta proposta estableix la col·laboració entre aquestes tres administracions per dur a terme totes les actuacions necessàries per a la renaturalització de la major part dels terrenys,  de 800.000 metres quadrats, propietat d’Incasol, ocupats per les antigues instal·lacions del camp públic de golf Can Sant Joan. També inclou unir esforços per tal que la ciutadania pugui gaudir d’aquest espai com a parc d’ús públic i els terrenys passin a ser majoritàriament de domini públic, mitjançant la transmissió als ajuntaments de Sant Cugat i de Rubí, de forma gratuïta.

L’objectiu d’aquest projecte és establir un marc de col·laboració que permeti renaturalitzar la major part de la finca on s’ubicava l’antic camp de golf, obrir al públic aquests terrenys i impulsar la transformació urbanística del conjunt de l’àmbit que serà objecte del projecte de renaturalització.

La redacció i l’execució del projecte es farà amb la col·laboració dels tècnics municipals dels ajuntaments de Sant Cugat i de Rubí, amb la finalitat d’aconseguir un document consensuat. Un cop aprovat i executat el projecte de renaturalització dels terrenys, Incasol cedirà l’ús d’aquests terrenys renaturalitzats als ajuntaments de Sant Cugat i Rubí, en la part proporcional al seu terme municipal respectiu, per a la seva obertura al públic.

Comentaris
To Top