Diners

La contractació repunta en el sector de l’hostaleria

Contractació

Els contractes laborals creixen entre els treballadors de la restauració (+53%) i també entre els professionals científics i intel·lectuals (+88,7%)

L’hostaleria està recuperant a poc a poc el pes que tenia en el mercat laboral abans de l’arribada de la pandèmia / VÍCTOR CASTILLO

La contractació laboral creix a bon ritme a Sabadell. Segons l’Observatori de l’Economia Local (OEL) de l’Ajuntament, durant el mes de maig d’enguany s’han formalitzat 4.204 contractes laborals a la ciutat, un 20,8% més (725 contractes més) respecte del mes anterior i un 18,2% més (646 contractes més) respecte del mateix període de l’any 2021. Entre les diferents ocupacions, l’augment més notable, en termes absoluts, és el dels treballadors de la restauració, personals i venedors (53%; 419 contractes més que fa un any) i el dels professionals científics i intel·lectuals (88,7%; 219 més). En definitiva, l’hostaleria és el sector d’activitat econòmica que més llocs de treball guanya en els darrers mesos. A poc a poc està recuperant el pes que tenia en el mercat laboral abans de la pandèmia. Sens dubte, va ser un dels sectors més afectats per la seva arribada.

Dit això, tornant a les ocupacions, també han augmentat significativament els contractes laborals entre els operadors d’instal·lacions i màquines (+26,7%; 55 contractes més), els artesans, treballadors d’indústries i construcció (22,2%; 64 contractes més) i els tècnics i professionals de suport (21%; 55 contractes més). En canvi, disminueixen un 13% (190 contractes menys) en les ocupacions elementals, grup format per treballadors domèstics, ajudants de preparació d’aliments i peons de la indústria, construcció i agricultura.

Així mateix, tenint en compte l’evolució de la contractació per grans sectors d’activitat, esdevé negativa en la indústria (-20,8%; 127 contractes menys), mentre que esdevé positiva en la construcció (30,1%; 69 contractes més) i els serveis (26%; 705 contractes més). Per sexes, l’augment interanual de la contractació masculina (19,5%; 345 més) és més intens que l’augment de la contractació femenina (16,8%; 301 més). El 49,8% dels contractes registrats han estat signats per dones.

Els contractes indefinits, a l’alça

D’altra banda, en relació amb la durada del contracte, el fet més destacable, és que augmenta la contractació indefinida per catorzè mes consecutiu. El mes de maig s’han signat 1.970 contractes d’aquesta tipologia, un 253% més que el mateix període de l’any anterior (1.412 contractes més). De fet, segons les dades de l’OEL, pràcticament el 50% dels contractes signats al maig són indefinits, el percentatge més alt registrat mai a Sabadell (es calcula la sèrie històrica des de 1998).

Els contractes indefinits creixen un 200% en un any a Sabadell

Pel que fa a l’evolució de la contractació laboral registrada segons l’edat, augmenta el nombre de contractes en tots els trams d’edat. L’increment més significatiu en termes absoluts s’observa en la contractació de persones d’entre 25 a 45 anys (17,8%; 291 contractes més). Així i tot, en termes percentuals, l’augment més gran es troba en la contractació de persones de més de 45 anys (19,19%; 175 contractes més).

Els contractes fixos discontinus, una preocupació

Des que la reforma laboral va entrar en vigor el març, els contractes indefinits han crescut de forma exponencial. No obstant això, els experts alerten que també han augmentat els contractes fixos discontinus, una modalitat de la contractació indefinida intermitent que la seva implantació no acaba de convèncer.

El secretari general de Pimec, Josep Ginesta, explica que es tracta d’un contracte que és força inestable, encara que sigui indefinit. “Cal una regulació a cada sector sobre com aplicar aquest contracte”, apunta.

A més, Ginesta alerta que l’enduriment de les condicions per signar un contracte temporal està fent que la contractació baixi en el conjunt de Catalunya. “Millor que hi hagi contractes temporals que no hi hagi contractes”, conclou.

Comentaris
To Top