Diners

Els contractes indefinits creixen un 200% en un any a Sabadell

Contractes indefinits

L’ocupació juvenil creix un 10% a la ciutat a l’abril, tot i que el nombre de contractes laborals és un 16% més baix que el mes anterior

Més de la meitat dels contractes laborals signats a l’abril són indefinits, el percentatge més elevat a Sabadell / LLUÍS FRANCO

Durant el mes d’abril d’enguany s’han formalitzat 3.479 contractes laborals a Sabadell, un 16% menys (661 contractes menys) respecte del mes anterior i un 6% més (196 contractes més) respecte al mateix mes de l’any 2021. Tot i això, cal destacar un aspecte important de la contractació a la ciutat: els contractes indefinits han crescut un 200% en un any. L’abril del 2022 es van formalitzar 1.742 contractes d’aquest tipus, 1.169 contractes més que el mateix període de 2021.

Dit això, segons les dades de la Generalitat, gestionades per l’Observatori d’Economia Local (OEL), aproximadament el 50% dels contractes signats al febrer són indefinits, el percentatge més alt registrat mai a Sabadell (es calcula la sèrie històrica des de 1998).

Rècord històric de contractes indefinits a Sabadell

Si ens fixem en xifres de tot Catalunya, l’increment de contractes indefinits ha estat del 325% i representen el 48% dels acords laborals. Quant a l’Estat, es repeteix la mateixa dinàmica i els contractes indefinits han crescut un 181%.

Des dels sindicats majoritaris, Unió General de Treballadors (UGT) i Comissions Obreres (CCOO) asseguren que l’increment dels contractes indefinits té relació directa amb l’entrada en vigor de la nova reforma laboral, que està en vigor des del primer trimestre d’enguany. La desaparició del contracte d’obra i servei i altres particularitats d’aquesta llei han fet que els contractes indefinits tinguin un pes molt més gran en la contractació.

Menys contractes temporals

Així mateix, en relació amb la durada de la contractació, i en termes absoluts, destaca el descens dels contractes de durada inferior o igual a un mes (-1,39%; 11 contractes menys respecte fa un any), els d’una durada d’entre 1 i 3 mesos (-25%; 95 contractes menys), els d’entre 3 i 6 mesos (-41,79%; 117 contractes menys), els d’entre 6 i 12 mesos (-56,60%; 60 contractes menys) i els de més de 30 mesos (-90,32%; 28 contractes menys). A més, els contractes de durada indeterminada registren també una caiguda (-60%; 673 contractes menys). Amb tot, el pes de la contractació temporal a Sabadell se situa per sota del total provincial.

Pel que fa a l’evolució de la contractació laboral registrada segons l’edat a Sabadell el mes d’abril, augmenta el nombre de contractes en tots els trams d’edat. L’increment més significatiu s’observa en la contractació de persones fins a 24 anys (9,8%; 84 contractes més). Per tant, el col·lectiu de joves, sovint el que menys oportunitats disposa, és el que més es beneficia de la contractació de l’abril. Els contractes han augmentat també entre les persones de 25 a 44 anys (4,60%; 75 contractes més) i les persones de més de 45 anys (4,63%; 37 contractes més).

Més dones contractades

D’altra banda, per sexes, l’augment interanual de la contractació femenina (8,4%; 137 contractes més respecte fa un any) és més intens que l’augment de la contractació masculina (3,6%; 59 contractes més). El 50,8% dels contractes registrats a Sabadell el mes d’abril han estat signats per dones.

Entre les diferents ocupacions l’augment més notable, en termes absoluts, és el dels treballadors de la restauració, personals i venedors (32%; 210 contractes més) i el dels artesans, treballadors d’indústries i de la construcció (39,1%; 93 contractes més). L’ocupació en què més disminueixen els contractes, en termes absoluts, és el de les ocupacions elementals (-11,78%; 158 contractes menys).

Comentaris
To Top