Publicitat
Diners

Rècord històric de contractes indefinits a Sabadell

Durant el mes de febrer s’han formalitzat 4.062 contractes laborals a Sabadell, un 25% menys que el mes anterior / LLUÍS FRANCO

Durant el mes de febrer de l’any 2022 s’han formalitzat 4.062 contractes laborals a Sabadell, un 21,5% menys (1.113 contractes menys) respecte del mes anterior, però un 34,3% més (1.038 contractes més) en comparació amb el mateix mes de l’any 2021. Així mateix, cal destacar un aspecte important de la contractació a la ciutat: el 29% dels acords laborals signats al febrer són indefinits, el percentatge més alt registrat mai a Sabadell (es calcula la sèrie històrica des de 1998).

Segons les dades de la Generalitat, gestionades per l’Observatori d’Economia Local (OEL), el nombre de contractes indefinits és de 1.198, un 116% més que el mateix període de l’any passat (645 contractes més). El 2008 era fins ara l’any en el qual s’havien formalitzat més contractes indefinits amb 856 (un 20,61% del total).

Això sí, en relació amb la durada de la contractació, i en termes absoluts, destaca l’augment dels contractes de durada inferior o igual a un mes (68,7%; 413 contractes més) i els d’una durada d’entre 1 i 3 mesos (46,3%; 138 contractes més). Per contra, els contractes de durada indeterminada registren un descens (-18,8%; 223 contractes menys). Amb tot, el pes de la contractació temporal a Sabadell se situa per sota del total provincial.

Entre les diferents ocupacions, l’augment més notable, en termes absoluts, és el dels treballadors de la restauració, personals i venedors (76,7%; 450 contractes més) i el dels treballadors d’ocupacions elementals (24,5%; 275 més). Quant a l’evolució de la contractació per grans sectors d’activitat, esdevé negativa en la construcció (-4%; 11 contractes menys), però positiva en la indústria (7,1%; 40 més) i els serveis (46,1%; 1.008 més).

Pel que fa al gènere, l’augment interanual de la contractació de dones (41,7%; 63 més) és més intens que l’augment de la contractació d’homes (26,8%; 399 més). El 53,5% dels contractes registrats han estat signats per dones.

Pes de la reforma laboral

Des dels sindicats majoritaris, Unió General de Treballadors (UGT) i Comissions Obreres (CCOO) asseguren que l’increment dels contractes indefinits té relació directa amb l’entrada en vigor de la reforma laboral.

El secretari general de CCOO al Vallès Occidental, Iván Ramos, indica, a més, que gràcies a la reforma laboral la precarietat anirà a la baixa a partir d’ara i els treballadors disposaran de més estabilitat, un dels objectius dels sindicats des que van començar les negociacions per al nou decret llei. “La reforma laboral té aspectes a millorar, però és un bon punt de partida”, assenyala Ramos.

Encara que les empreses tenen fins al dia 31 d’aquest mes per adaptar els contractes temporals dels seus treballadors a la nova legislació, el membre de l’equip d’UGT al Vallès Occidental Dani Garcia també considera que la reforma laboral ha ajudat a reduir el pes de la temporalitat en els acords laborals. “Els contractes indefinits aporten estabilitat al mercat laboral. La pujada del salari mínim també és una bona notícia per als treballadors”, afegeix Garcia.

Publicitat
Comentaris
To Top