Diners

CaixaBank obté 2.457 milions d’euros de beneficis fins al setembre (-48%)

CaixaBank

El resultat comptable va augmentar un 21,5% sense incloure els efectes extraordinaris de la integració

CaixaBank va guanyar 2.457 milions d’euros fins al setembre, un 48,8% menys comparat amb el mateix període de l’any passat. El descens és atribuïble al fet que fins al setembre del 2021 el benefici va ser extraordinàriament alt, fins als 4.801 milions d’euros, per l’aportació positiva a efectes comptables de 4.300 milions del fons negatiu de comerç i altres resultats extraordinaris associats de la fusió amb Bankia. Pel que fa el resultat sense incloure els efectes extraordinaris derivats de la fusió, el resultat comptable va pujar un 21,5% i un 17,7% més tenint en compte com a base perímetres homogenis.

En els nou primers mesos de l’any, els ingressos van arribar als 8.647 milions d’euros, un 2,7% més respecte el mateix període de l’any anterior si es compara amb la suma proforma de Bankia i CaixaBank sense tenir en compte els extraordinaris de la fusió. La caiguda del marge d’interessos (-0,4%) i dels ingressos de participades (-34,7%) es compensen per l’evolució positiva de la resta d’ingressos, en un 6,9%, per l’elevada activitat comercial.

El conseller delegat de CaixaBank, Gonzalo Gortázar, ha destacat que l’entitat ha demostrat la seva “fortalesa comercial” en un any “marcat per l’execució de la integració”. En aquest sentit, ha remarcat l’evolució del negoci i que “en recursos de clients i malgrat la volatilitat dels mercat” s’ha aconseguit atreure 1.000 milions d’euros en subscripcions netes d’actius sota gestió, assegurances d’estalvi i dipòsits.

De cara al futur, el conseller delegat ha explicat que l’entitat afronta els propers trimestres amb “una elevada fortalesa financera” davant el context actual d’incertesa econòmica.

Creix el marge brut

D’altra banda, el creixement del marge brut (+2,7%) i la reducció de les despeses d’administració i amortització recurrents (+5,9%) permeten un important creixement del marge d’explotació sense extraordinaris, segons l’entitat. En la partida d’ingressos per dividends (132 milions d’euros entre gener i setembre) s’hi inclouen, en el segon trimestre, els dividends de Telefónica i BFA per 38 i 87 milions d’euros, respectivament (51 i 98 milions d’euros el 2021).

Pel que fa els resultats atribuïts d’entitats valorades pel mètode de la participació se situen en 207 milions d’euros, un 43,5% menys, per la sortida de capital d’Erste Group Bank i que des del gener Bankia Vida es registra pel mètode d’integració global.

Quant als costos, durant els primers nous mesos de l’any, es va registrar una reducció en les despeses d’administració i amortització recurrents, del 5,9% interanual, per les sinergies associades a la integració de Bankia. Concretament, en les despeses de personal, que amb l’aplicació dels darrers ERO han caigut un 8,5%, mentre que les despeses generals van retrocedir un 6,6%.

Les comissions recurrents es van incrementar un 2,1% interanualment per un augment d’operacions del mitjans de pagament  davant l’impacte de la unificació dels programes de fidelització de clients de CaixaBank i Bankia.

Incrementa el crèdit tant en clients particulars com empreses

Segons l’entitat, l’exercici ha estat marcat per un creixement del crèdit tant en clients particulars com empreses amb un increment de la cartera de crèdit sana –sense incloure els saldos dubtosos- d’11.491 milions d’euros, fins als 351.462 milions d’euros. En particular, la cartera sana d’empreses creix un 7%, en consum ho fa un 3,6% i en hipoteques, un 0,8%.

Pel que fa la comercialització d’hipoteques a particulars, es van duplicar respecte al tercer trimestre de l’any passat, fins als 10.527 milions d’euros i concentra el 23% de la quota de nova producció de préstecs. Sobre el tipus d’hipoteca, CaixaBank assenyala que en els darrers set anys, el 72% de la cartera per a l’adquisició d’habitatge és a tipus fix, un percentatge que supera el 9% en els nou primers mesos d’aquest any.

Quant als recursos totals dels clients es van situar en els 612.504 milions, un 1,2% menys, i els actius sota gestió assoleixen els 144.133 milions d’euros. La seva evolució (-8,8% interanual) per la forta volatilitat dels mercats. Tot i així, CaixaBank destaca les captacions netes de recursos per import de 10.948 milions.

D’altra banda, la ràtio de mora es va reduir fins al 3%, fins a situar-se a nivells mínims que no es veien des del 2008. Els saldos van caure fins als 11.643 milions d’euros, amb una reducció de 1.991 milions d’euros en l’any i 782 milions en el trimestre.

Els fons per a insolvències se situen a tancament e setembre en 7.867 milions d’euros i la ràtio de cobertura millora i puja cinc punts, fins al 68%. Durant aquest any, l’entitat explica que s’han registrat menys dotacions per a insolvències (-11,1%) i també baixa la partida d’altres dotacions (-45,7%).

Per últim, quant als préstecs avalats per l’ICO, un 28% del total ja han estat amortitzats o cancel·lats mentre que de la resta, un 95%, s’està amortitzant i un 4,4% està classificat com a morositat.

Comentaris
To Top