Publicitat
ESPORTS

La Junta General del Centre d’Esports obre la porta a una nova estructura accionarial

Esteve Calzada explicarà tots els detalls a la Junta del 30 de desembre / Ll. F.

El canvi de rumb accionarial del Centre d’Esports Sabadell va agafant cos. Almenys, això es desprèn dels punts de l’ordre del dia de la Junta General d’accionistes anunciada per al 30 de desembre a les 13 h en el seu local social. Els punts de la Junta Ordinària són els habituals, com l’aprovació, si escau, dels comptes de la temporada 21/22, informe de l’auditoria, aprovació de la gestió social i el pressupost per l’actual exercici 22/23.

Els punts més transcendents figuren en l’ordre del dia de la Junta Extraordinària prevista a continuació. D’entrada, proposa l‘anul·lació de l’acord d’ampliació de capital fins a un màxim de 3,1 milions d’euros adoptat a la junta extraordinària celebrada el passat 2 d’agost. El segon punt és la reducció i augment del capital social simultani amb la finalitat de restablir l’equilibri entre el capital social el patrimoni net de la societat.

Reducció de capital a zero

És a dir, es tracta de la clàssica operació acordió que té com a punt de partida la reducció de capital social a zero euros per compensar pèrdues de la societat mitjançant l’amortització de totes les accions del club, i consegüent modificació dels articles cinquè i sisè dels Estatuts socials en relació amb el valor nominal de les accions nominatives en què està representant el capital social.

El següent pas és el més significatiu: ampliació de capital social fins a la quantitat màxima de 3,6 milions d’euros, mitjançant l’emissió de 720 accions de 5.000 euros de valor nominal cada un, amb dret de subscripció preferent dels actuals accionistes. Els que no acudeixin a l’ampliació de capital perdran la condició de tals.

Aquest escenari obre la porta a l’entrada de nous inversors i es pot assegurar que propiciarà una estructura accionarial totalment diferent de l’actual. Sense cap mena de confirmació oficial, tot apunta a l’entrada del grup inversor americà que s’ha rumorejat a les últimes setmanes i en aquest cas, tindria gairebé la majoria d’accions per poder maniobrar.

Publicitat
Comentaris
To Top