Publicitat
Ciutat

Quan entraran els autobusos de Sabadell al sistema de la T-mobilitat?

Canvis en el transport a Sabadell. L’Ajuntament i TUS (Transports Urbans de Sabadell) preveuen que la incorporació del autobusos urbans de la ciutat al nou sistema de la T-mobilitat de l’ATM es pugui posar en marxa abans de finals de gener.

Mentrestant, i per donar una solució temporal a les persones usuàries que ja disposen d’un suport T-mobilitat i que no poden realitzar la validació en els autobusos de la TUS, es poden dirigir a qualsevol punt presencial que sigui d’atenció al client T-mobilitat on se li generarà un suport magnètic pels dies o viatges que tenia restants en el seu suport sense contacte.

Actualment, aquesta gestió es pot realitzar en el punt d’atenció al client de Ferrocarrils situat a l’estació de la plaça Major de Sabadell.

Què passa amb la T-jove?

La implantació d’aquest nou sistema de la T-mobilitat s’està realitzant per part de l’ATM de manera progressiva. Atès que encara hi ha diversos serveis de transport de municipis de fora de la primera corona tarifària que estan en fase d’integració, com és el cas de TUS, no es poden validar les targetes sense contacte. Per això, ATM ha determinat que els títols en suport magnètic continuaran sent vàlids fins que la T-mobilitat no estigui implementada en tots els operadors. Aquest seria el cas de la T-jove, primer títol que ATM ha anunciat que deixarà d’estar disponible en el suport tradicional de targeta de cartró i banda magnètica però que es continuarà venent durant les pròximes setmanes i es podrà continuar utilitzant fins a esgotar-la.

Com funciona la T-mobilitat?

La T-mobilitat és el nou model de gestió del Sistema Tarifari Integrat de transport públic de l’Autoritat del Transport Metropolità de Barcelona que inclou el projecte del billetatge amb tecnologia sense contacte que permet viatjar en tota la xarxa de transport públic i que oferirà als usuaris millores d’ús, atenció i informació del transport públic.

El nou sistema s’incorporarà també en tots els vehicles de la flota TUS i conviurà durant un cert temps amb el sistema magnètic. Per tant, els usuaris podran validar l’accés a l’autobús mitjançant els dos sistemes disponibles

Publicitat
Comentaris
To Top