Publicitat
AURORA MURILLO

Per què no s’està respectant a totes les entitats per iguals?

[Per Aurora Murillo, regidora de la Crida per Sabadell]

El dijous 23 de febrer vaig tenir l’oportunitat, com a regidora de la Crida per Sabadell, de poder assistir a la inauguració del local de la Federació d’Associacions de Veïns de Sabadell (FAVS) després que les entitats veïnals federades haguessin dut a terme la seva 54a assemblea.

Una cessió d’un espai a una entitat que treballa fortament al territori, donant suport a les diferents associacions de veïns i que mereixia poder tenir un espai digne on poder trobar-se, fer activitats i continuar les lluites des dels barris per tal de millorar la ciutat. Podem dir, doncs, que tot i que la pluja va acompanyar l’acte, tothom estava molt content.

A l’acte va parlar el president de l’entitat, el president de la Confavc i l’alcaldessa de la ciutat, que va fer un discurs “magnífic” i bastant sorprenent sobre cessions d’espais. 

Comparteixo una de les idees que va fer servir en aquest discurs, per analitzar-la. Va explicar que calia buscar oportunitats en espais de propietat municipal que s’estiguessin construint o buscar espais sota les pedres, perquè de debò que Sabadell no en té tants i si en té, estan en molt males condicions.

Amb aquesta observació, m’agradaria convidar l’alcaldessa potser a fer visites a algunes entitats de lleure, com per exemple Xivarri, que estan demanant a crits que facin intervenció al seu local, de propietat municipal i cedit, però sembla que no totes les entitats disposen de la mateixa atenció per part de l’alcaldessa. 

Amb la idea d’espais en construcció o en rehabilitació, per exemple, trobem una altra observació contradictòria amb la situació real. Només cal veure què passa al barri de Gràcia, que tot i que a Sallarès i Deu estan fent obres per encabir-hi un projecte, no han pensat que ni l’Agrupació de Veïns del Barri ni la Colla de Gegants i Gralles no disposen d’un espai o bé se’ls proposa un espai fora del barri. Però ens trobem que a la Roureda, ara que hi volen fer els pisos per a gent gran, allà ja tenen decidit que un local dels que hi haurà serà per a l’associació de veïns del barri. O sigui, que troben oportunitats en espais per a uns, però no per als altres. 

Veiem, doncs, que el govern del PSC no treballa igual per a unes entitats que per a altres, i que no té criteris transparents a l’hora d’adjudicar els espais disponibles, per no dir que no tenen en compte el Reglament per a la cessió a associacions i entitats ciutadanes sense ànim de lucre per a l’ús estable d’espais municipals, aprovat a ple, on hi ha un punt de transparència que especifica que l’Ajuntament publicarà el llistat amb la relació de locals cedits i els que estan disponibles per ser cedits, així com d’altres documents que no apareixen publicats enlloc. 

Cal veure que Sabadell té una manca d’espais reals i en condicions, entitats de veïns, entitats que munten el carnestoltes, entitats culturals, de lleure, esportives… són aquelles que fan de Sabadell el que és i cal donar-hi suport per facilitar espais de relació on poder continuar imaginant i creant tots els projectes que volen desenvolupar, espais on puguin accedir lliurement sense necessitat d’anar a horaris de conserge (ja que sovint aquestes entitats tenen el seu voluntariat fora dels horaris laborals de qualsevol funcionari). 

Les entitats de Sabadell són el motor de la ciutat en molts aspectes, són les que dinamitzen la ciutat en molts moments, i sense elles viure a Sabadell no seria el mateix. 

Nota de l’editor: El D.S. obre les pàgines a les opinions dels grups amb representació a l’Ajuntament, que es publiquen segons ordre d’arribada.

Publicitat
Comentaris
To Top