Opinió

Una peça clau per construir educació

[Ismael Palacín, Director de la Fundació Bofill]

El lideratge de Sabadell en reptes socials i educatius com la lluita contra la segregació escolar, l’abandonament, la millora de la comprensió lectora, les desigualtats en l’educació fora de l’escola serà imprescindible els pròxims anys. Aquests grans reptes de ciutat, però també de país, ens interpel·len a tots, des de famílies, ajuntament, docents, representants polítics, entitats… i mitjans de comunicació.

El Diari de Sabadell ha estat referència aquests cinc anys per donar veu i fer valdre tots aquells actors de la ciutat i de la comunitat educativa que caminen i treballen cada dia per una ciutat més cohesionada, justa i equitativa. I no només això: n’ha estat part directament i explícitament implicada amb el seu compromís de fer i construir ciutat.

És ja un consens que els grans reptes socials dels pròxims anys es resoldran, en gran manera, des de l’escala local. Sabadell té la sort de comptar amb un Diari que ha estat –i ben segur ho continuarà sent– una peça clau per impulsar una ciutat més justa i de futur. Per molts anys més!

Comentaris
To Top