Ciutat

Sabadell, entre les poblacions de la comarca on es redueix més la desocupació

Les activitats especialitzades en construcció, entre les que més redueixen l’atur / v. castillo

Sabadell és una de les tres poblacions del Vallès Occidental que ha experimentat un descens del nombre d’aturats més elevat (-2,3%), només superat per Sentmenat (-5,1%) i Castellar del Vallès (-3,4%), durant el passat mes de juny. A Terrassa, per exemple, la reducció de desocupació ha estat prop d’un punt menys que a la cocapital (-1,5%), segons les darreres dades de l’Observatori del Consell Comarcal del Vallès Occidental.

Malgrat el descens del passat mes de juny, el cinquè consecutiu, Sabadell (10,53%) continua un punt per sobre la mitjana del conjunt del Vallès Occidental (9,54%) i prop de dos punts per sobre la mitjana catalana (8,78%), amb 10.948 persones aturades.

Segons les darreres dades de l’Observatori de l’Economia Local, i en relació amb els grans sectors d’activitat, es registra una dinàmica positiva en tots els sectors de la ciutat. Destaca el descens, en xifres absolutes, en els serveis (un 4,2%; 327 menys). Les persones aturades sense ocupació anterior registren un augment (10,3%; 100 més).

En relació amb la durada del contracte, i en termes absoluts, destaca el descens dels contractes de durada indefinida (un 18,3%; 399 contractes menys) i els d’una durada inferior a un mes (15,3%; 259 contractes menys). El pes de la contractació temporal a Sabadell se situa per sobre del presentat pel total provincial, en concret 1,3 punts. I l’evolució interanual d’aquest indicador esdevé desfavorable, si es compara amb el conjunt de la província.

Comentaris
To Top