Arxiu

Aclariments sobre els embornals

En resposta a la imatge publicada a la secció “El carrer” (D.S. 8-11-11), m’agradaria fer constar que l’Ajuntament fa una neteja periòdica de totes les clavegueres i els seus elements, entre els quals les reixes i embornals, per tal de mantenir en òptimes condicions la xarxa de clavegueram.
A més d’aquesta neteja periòdica, se’n duen a terme altres de puntuals als trams que necessiten una actuació fora del calendari establert, quan es detecta, per exemple, un excés de fulles d’arbres o quan s’estan fent obres a la zona.
En els episodis de pluges dels darrers dies, l’aparició d’aigua a la rigola és un procés esperat, ja que és l’element que urbanísticament està dissenyat per recollir i canalitzar l’aigua de pluja. En determinades ubicacions la presència de fulles pot obturar puntualment els embornals i provocar que s’acumuli un nivell d’aigua superior del previst i que aquesta aigua l’hagi de captar l’embornal següent. Es tracta d’incidències puntuals que es produeixen en situacions molt concretes i que són corregides amb la màxima celeritat.

Comentaris

Diari de Sabadell, el diari de sempre, al servei dels sabadellencs i vallesans.

Telèfon Redacció: 937 275 545 sabadell@diaridesabadell.com

Telèfon Publicitat: 937 275 545 publicitat@diaridesabadell.com

Les Valls, 10, 2a planta 08201 – Sabadell

Copyright © 2018 Diari de Sabadell | Novapress Edicions S.L.

To Top