Arxiu

Les obres del Metro… en via morta!

Ha estat una evidència pels veïns i veïnes, i una constatació per a l’Agrupació de Veïns de Gràcia, observar la progressiva paralització ‘de facto’ de les obres de soterrament del Metro; tanmateix una aturada de les obres que finalment el conseller de Sostenibilitat i Territori en va anunciar la paralitació temporal ‘sine die’. Una decisió aquesta que no és pas precisament sostenible pel territori, ni és acceptada pel veïnat directament afectat, ni ho és tampoc per la resta de la ciutadania.
Pel que fa al tram Gràcia-Can Feu, a dia d’avui, l’estat de les obres de la via provisional ja suposen un retard de mig any per a la seva entrada en funcionament i comporta un increment abusiu de la servitud. Ara amb el plantejament d’aturada indeterminada, recentment confirmada pel Director General d’Infraestructures, senyor Ricard Font, per als veïns propers i menys propers una major durada en el temps, l’impacte de l’afectació esdevé d’una gravetat insuportable.
Ni per raons de l’enquistada crisis econòmica, ni per raons de canvi de color polític en les administracions públiques, es pot explicar i menys jutificar la situació creada i la parada actual de les obres. No poden tapar tanta suposada dificultat en poder proveir puntualment el finançament d’aquestes obres que són inequívocament d’interès social i comunitari, quan sí que hi ha diners per altres inversions amb un interès públic menys acreditat, en ocasions força qüestionades socialment i de prioritats més que dubtoses. No ens ho creiem i no ho acceptem.
Tota la deriva de paràlisi fins arribar a la situació actual palesa, si més no, que hi ha hagut opacitats, imprevisions i negligències. El que reclamem de totes les Administracions és transparència, gestió eficient dels recursos públics i diligència institucional. És cabdal la presentació pública urgent d’un calendari-programa creïble que, tot prioritzant els treballs, suposi reprendre d’immediat les obres, així com materialitzar l’adopció d’acords pendents i agilitzar els corresponenets tràmits administratius.
El que ha esdevingut, a banda de ser injusta, és una situació impròpia d’una societat, la nostra, que es diu dotada i valedora de drets cívics i democràtics. Per tant, subscrivim la declaració -manifest- de la Junta de Portaveus de l’Ajuntament de Sabadell de data 27 de gener de 2012.

Comentaris

Diari de Sabadell, el diari de sempre, al servei dels sabadellencs i vallesans.

Telèfon Redacció: 937 275 545 sabadell@diaridesabadell.com

Telèfon Publicitat: 937 275 545 publicitat@diaridesabadell.com

Les Valls, 10, 2a planta 08201 – Sabadell

Copyright © 2018 Diari de Sabadell | Novapress Edicions S.L.

To Top