Ciutat

La Generalitat ha d’abonar 4 milions d’euros per finançar escoles bressol

La Generalitat de Catalunya haurà d’abonar més de 4 milions d’euros a la ciutat en concepte de les subvencions endarrerides per a les escoles bressol municipals durant tres cursos escolars.

Així ho dicta la sentència del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) davant el contenciós administratiu presentat per l’Ajuntament.
Segons l’escrit del jutge, l’administració catalana haurà d’assumir 1.300 euros per alumne i any corresponents al sosteniment de les 11 escoles bressol municipals durant els cursos 2012-13, 2013-14 i 2014-15. El tinent d’alcalde i regidor d’Educació de l’Ajuntament, Joan Berlanga, es mostra satisfet per la decisió del tribunal i qualifica d’injustícia el fet que «els efectes de les retallades aplicades per la Generalitat al finançament dels serveis públics, com és el cas de les escoles bressol, els assumeixin els municipis i les famílies. Ara amb aquesta sentència es fa palesa l’obligació de la Generalitat de finançar el sosteniment dels centres públics de 0 a 3 anys».

Des del curs 2012-13 la Generalitat no ha efectuat cap aportació al sosteniment dels centres bressol i ha estat la Diputació qui ha cobert una part del finançament. En aquest sentit, la sentència estima que «les convocatòries de subvenció per part de l’organisme provincial no supleixen la inactivitat de la Generalitat».
Per fer possible el sosteniment dels centres, la despesa l’ha assumit l’Ajuntament de Sabadell (en més del 50 per cent), les famílies (que aporten un 37 per cent), i la Diputació de Barcelona, que es fa càrrec d’un 11 per cent.
Davant aquesta sentència, la Generalitat podrà presentar recurs de cassació.

En donar-se a conèixer la sentència del TSJC, el grup municipal del Partit dels Socialistes de Catalunya (PSC), ha subratllat que «ha estat arran d’una denúncia que va fer el PSC en el seu últim mandat» i ha recordat que Sabadell, juntament amb més de 30 municipis, va presentar un recurs contenciós administratiu per reclamar a la Generalitat els diners.

To Top