Publicitat
Diners

El salari mitjà del Vallès Occidental és un 6% superior a la mitjana de Catalunya

Un repartidor descarrega el gènere al centre de Sabadell
Un repartidor descarrega el gènere al centre de Sabadell / LLUÍS FRANCO

El salari mitjà al Vallès Occidental va ser de 27.020 euros bruts l’any 2016, un 6% superior a la xifra catalana. La retribució mediana va ser de 22.483 euros bruts, al voltant de 4.500 inferior a la mediana catalana. I el 10% dels treballadors percep un salari inferior de 7.749 euros l’any.

Aquestes són algunes de les dades que es van fer públiques durant la jornada ‘Els salaris de ciutat: impacte i aplicació’, que es va celebrar al Consell Comarcal del Vallès Occidental el dijous passat, amb la participació de més de 50 persones provinents d’ajuntaments, consells comarcals i entitats. L’informe ‘Els salaris al Vallès Occidental 2016’ ha estat elaborat per l’Observatori comarcal i és la primera aproximació dels guanys salarials dels treballadors i treballadores residents als municipis del Vallès Occidental.

Bretxa salarial

L’estudi també apunta que els guanys salarials dels homes són superiors als de les dones. A la comarca, el salari mitjà dels homes va ser de 31.112 euros l’any 2016 i el de les dones, de 22.770 euros. Per tant, el sou mitjà de les dones és un 26’8% inferior. La bretxa salarial de gènere es produeix en tots els àmbits territorials i varia en funció de les característiques dels treballadors i treballadores, el lloc de treball i el tipus de relació laboral.

També es produeix una bretxa intergeneracional: els assalariats amb edats més avançades tenen unes retribucions més elevades que els més joves. És destacable que el sou mitjà dels menors de 35 anys va ser inferior en un 32% a la mitjana comarcal.

L’estudi reflexa que el salari anual creix a mesura que augmenta el nivell d’estudis i que el sou mitjà de les persones assalariades amb més formació duplica el 2016 el dels menys formats. Val a dir que els treballadors i treballadores amb menys formació tenien el 2016 una remuneració inferior en un 29% al salari mitjà de la comarca i que, per contra, la remuneració de les persones treballadores amb estudis superiors va ser un 53% superior a la mitjana comarcal.

Per sectors d’activitat cal destacar el paper de la Indústria, que és el sector amb el nivell retributiu més alt a la comarca: un 15% per sobre de la mitjana.

Salari mínim comarcal

La reunió també va aprofundir en el debat sobre els salaris de ciutat. Durant la sessió es van presentar experiències de l’administració local per incidir en els salaris, com la proposta del Vallès Occidental sobre el Salari Mínim Comarcal, que ja s’aplica en contractacions del Consell Comarcal del Vallès Occidental. Des del Consell Comarcal s’està treballant en el desenvolupament del projecte estratègic «Salari Mínim Comarcal», establert en 15.000 euros bruts a l’any (1.071 euros mensuals en 14 pagues), que té com a objectius fer de l’administració local del Vallès Occidental un motor i referència de l’aplicació del Salari Mínim Comarcal, així com també incorporar el màxim de sectors socials i productius en la seva l’aplicació en el marc de les polítiques de responsabilitat social corporativa.

El Salari Mínim Comarcal és una les principals línies d’actuació estratègica impulsades pel Consell Comarcal fruit de l’acord ‘Per un canvi de model en la lluita contra la pobresa i la desigualtat’ aprovat pel Consell d’Alcaldes i Alcaldesses del Vallès Occidental durant el mes de juny.

Publicitat
Comentaris
To Top