Diners

Cau un 67,2% el benefici del Banc Sabadell

Jaume Guardiola, el conseller delegat, durant la presentació dels resultats trimestrals ahir a la seu del Banc de Madrid / CEDIDA

El Banc Sabadell ha tancat el primer semestre de l’any amb un benefici net de 120,6 milions d’euros, un 67,2% menys que en el mateix període de l’any passat. La venda de les carteres d’actius immobiliaris problemàtics per un valor acumulat de 12.200 milions d’euros més els costos de la migració per la compra del banc britànic TSB han condicionat molt el resultat final de l’entitat presidida per Josep Oliu. Aquests resultats no van agradar als inversors que ho van reflectir a la borsa amb una caiguda del 3% de les accions.

Sense aquest factor extraordinari i sense els costos de migració, el benefici del banc s’ha situat en 456,8 milions d’euros, un 24,4% més. El banc assegura que el benefici del Sabadell, sense els costos associats al TSB, hauria estat de 317,7 milions d’euros, tenint en compte les provisions extraordinàries de 125 milions d’euros per neutralitzar l’efecte de la venda dels actius immobiliaris problemàtics.

La crisi del TSB ha suposat la presentació de 133.000 reclamacions. Per atendre-les s’han contractat 1.800 persones i s’han reorientat 700 empleats. L’impacte d’aquests problemes del TSB suposarà uns costos associats de 226 milions d’euros, dels quals 92,4 milions d’euros són provisions destinades a compensar als clients del TSB.

Pel que fa als actius immobiliaris, s’han venut quatre carteres: Deutsche Bank i el fons d’inversions Carval es van quedar amb més de 2.200 milions en crèdits fallits; la companyia noruega Axactor AB es va fer amb una cartera d’hipoteques a particulars impagades valorada en 900 milions d’euros. També el fons nord-americà Cerberus va adquirir dues carteres amb la pràctica totalitat dels actius immobiliaris de Banc Sabadell amb un valor brut comptable d’uns 9.100 milions d’euros. Després de la venda d’aquests crèdits morosos i actius immobiliaris per valor de 12.200 milions d’euros, la ràtio d’actius problemàtics nets s’ha situat en només l’1,7%.

A més, la reducció d’aquesta cartera ha estat de 7.012 milions d’euros en el trimestre i de 9.547 milions d’euros en l’últim any.

Dotacions per insolvències

Les dotacions per insolvències i altres deterioraments en el primer semestre han totalitzat 806,3 milions d’euros, un 5,4% menys que el primer semestre de l’any passat, una xifra que hauria estat de 666,8 milions d’euros sense el TSB. En aquestes provisions de 806,3 milions d’euros, s’inclou més 177,1 milions d’euros per cobrir les vendes institucionals de carteres.

La ràtio de morositat s’ha reduït notablement fins a situar-se en 4,71%, 5,77 (ex TSB), i cau fins al 4,5% tenint en compte la venda de les carteres. El marge d’interessos s’ha situat a 30 de juny en 1.810,1 milions d’euros, una xifra similar a la de l’any passat, i el marge brut en 2.631 milions d’euros, el 8,8% menys, per la caiguda del resultat de les operacions financeres que retallen un 51,1% els ingressos. La posició de capital, en termes CET1 fully loaded s’ha situat en una ràtio de l’11% en el primer semestre. Després de la venda d’actius problemàtics, ha pujat fins a l’11,2%.

Ventura: “Són bons resultats”

El director general del Banc Sabadell, Carlos Ventura, va assegurar ahir que “són uns bons resultats si tenim en compte l’esforç que hem fet per eliminar pràcticament tota l’exposició immobiliària problemàtica i absorbir els costos de la migració de TSB”. En aquest sentit, Ventura ha destacat que l’activitat comercial i els resultats de negoci han estat “molt bons” en aquests primers mesos de l’any. Segons el director general, això s’ha traduït en “increments destacables dels volums de negoci, tant en crèdit com en recursos de clients, a dins i a fora de balanç, i en augments de les quotes de mercat en general, tant en empreses com en particulars”. Així doncs, el banc tanca els primers sis mesos de l’any “amb un perfil de risc millorat i un balanç més fort”, i també bons nivells d’activitat comercial i captació de clients nous, “mantenint-nos al mateix temps al capdavant de la qualitat de servei a les empreses, petites, mitjanes i grans i avançant al ritme previst”, ha afirmat Ventura.

Comentaris
To Top