Publicitat
Diners

Les pimes del Vallès surten reforçades de la crisi

Ingrés mitjà per empresa al Vallès Occidental i a Catalunya. 2013-2016 (€) / PIMESDAT (PIMEC)

Les pimes de la comarca han deixat enrere la crisi i, a més, n’han sortit reforçades. Aquesta és la principal conclusió de l’informe Estats comptables de les pimes del Vallès Occidental 2013-2016, elaborat per l’Observatori de Pimec. Es tracta d’un estudi inèdit, ja que per primera vegada la patronal de la petita i mitjana empresa ha analitzat el dinamisme empresarial d’una comarca. De fet, l’informe s’ha elaborat a partir de les dades de 8.912 pimes del Vallès, el que suposa 9,8 empreses per cada 1.000 habitants.

La crisi econòmica va deixar moltes empreses pel camí al Vallès. Tot i això, les que han sobreviscut i les que s’han creat noves no només s’han recuperat, sinó que s’han reforçat. “Han guanyat musculatura i robustesa”, constata el director de l’Observatori de Pimec, Modest Guinjoan. Des de l’any 2013, la tendència del teixit productiu ha estat positiva. “Creiem que en el període 2017-2018 és probable que continuï una dinàmica positiva”, afegeix Guinjoan. Segons el director de l’estudi, la recuperació s’ha dut a terme gràcies a l’aposta per la innovació i la internacionalització tant directa com indirecta, que ha fet més competitives les empreses.

A l’informe, aquesta robustesa de les pimes de la comarca es pot comprovar en l’evolució del patrimoni net sobre el passiu, que indica el grau de finançament intern. L’any 2013, el patrimoni net era l’equivalent al 43% del passiu de les pimes del Vallès. Després d’una extraordinària progressió, el passiu es va situar el 2016 en el 51,7%, gairebé al mateix nivell del conjunt de Catalunya. El director de l’Observatori de Pimec assenyala que tenir una alta és un valor perquè “no depenen tant del finançament bancari i els empresaris arrisquen més que abans en el seu negoci”.

El pes de la indústria

Un cop més, el dinamisme del sector de la indústria és el que ha liderat la recuperació. El 24,1% de les pimes al Vallès són indústries, un 8,4% més que a Catalunya. Dins d’aquest sector destaca l’alta presència de la metal·lúrgia, la maquinària i material elèctric, que representa un 44,6% de les empreses. Aquest pes del sector de la indústria també es veu reflectit en altres indicadors com l’ingrés mitjà per empresa. Al Vallès, les pimes industrials ingressen 3,4 milions d’euros. En canvi, la facturació mitjana general de la comarca se situa en els 2,2 milions d’euros, un 17% més que a Catalunya. A més, la dinàmica del Vallès és positiva des del 2013. Les indústries químiques són els que més ingressen, amb 9,5 milions d’euros.

La dimensió mitjana és d’11,6 empleats per empresa el 2016, una xifra que està per sobre de Catalunya i en una tendència creixent. La productivitat per empleat a la comarca, de 52.000 euros, també manté una tendència a l’alça i registra un increment d’entre 5% i un 7% superior a la catalana. La indústria torna a encapçalar els sectors amb una major productivitat amb més de 58.097 euros per empleat. Un patró semblant es reprodueix en el cas de les despeses de personal per treballador. Al Vallès es gasten al voltant de 38.000 euros en salaris, cotitzacions i hores extres, entre d’altres. En despeses de personal, el sector que les té més altes també és l’industrial.

Segons Pimec, la incidència de l’1-O i del procés independentista serà “nul·la” en el teixit productiu de la comarca

Treballar la reforma laboral

El president de Pimec Vallès Occidental, Josep Maria Catalán, valora positivament l’arribada al govern del PSOE que “està més obert a la negociació i pot proporcionar unes millores”. Respecte a la reforma laboral, Catalán indica que “s’ha de treballar i parlar-ne”.

Publicitat
Comentaris
To Top