Publicitat
Diners

Banc Sabadell redueix un 54% el benefici fins als 328,1 milions d’euros per la integració de TSB

L'edicifi del Banc Sabadell / Lluís Franco

Banc Sabadell va obtenir uns beneficis de 328,1 milions d’euros el 2018, xifra que representa una caiguda del 54,2% respecte l’any anterior, segons ha informat l’entitat aquest divendres a la Comissió Nacional del Mercat de Valors (CNMV). El descens es deu a la integració de TSB –ja culminada- i a la neteja del seu balanç, amb uns costos extraordinaris de 637,1 milions d’euros.

Sense tenir en compte els efectes de la integració del banc britànic, el benefici atribuït del Banc Sabadell hauria caigut un 16,3%, fins als 568 milions d’euros davant els 678 MEUR del 2017, mentre que els del grup haurien crescut un 9,6% (783,3 MEUR). El marge d’interessos en tancar l’exercici de l’any passat es van situar en els 3.675 milions d’euros, un 0,7% més. D’altra banda, el consell d’administració aprova el repartiment d’un dividend complementari en efectiu de 0,01 euro per acció, que se sumen als 0,02 ja repartits.

Uns resultats condicionats

Fa uns dies, el president del Banc Sabadell, Josep Oliu, ja va advertir en una conferència a la Cambra de Comerç de Sabadell que els resultats de l’entitat del 2018 estarien “molt condicionats” pels problemes informàtics de la filial britànica de l’entitat, TSB, ja que van generar “sobrecostos” i havien acabat costant “un dineral”, segons va comentar. La integració de la plataforma tecnològica del TSB a la de tot el grup va ocasionar que milions d’usuaris del banc al Regne Unit no poguessin accedir als seus comptes a través de la web i l’app i també va haver alguns casos en què persones van poder veure on-line tots els comptes dels quals eren persones autoritzades, encara que no en fossin titulars.

El negoci bancari –el marge d’interessos i comissions netes- va augmentar un 2,4% trimestral i un 4,1% més excloent el TSB. A nivell de grup, el creixement interanual va ser del 2,9%. El marge de clients va arribar al 2,73% a nivell de grup en tancar el trimestre i les comissions netes van augmentar un 9,6% pel bon comportament de les comissions de serveis i gestió d’actius, segons informa l’entitat.

Les despeses d’explotació es van situar en els 2.920,4 milions d’euros en tancar l’exercici. Els costos no recurrents van pujar fins als 291,5 milions d’euros a causa de la migració i postmigració de TSB, mentre que els recurrents van pujar fins als 2.628 milions d’euros, un 0,3% més.

D’altra banda, la inversió creditícia bruta va tancar l’exercici 2018 amb un saldo de 139.366 milions d’euros, un 1,5% més. Els recursos dels clients en balanç van sumar 137.343 milions d’euros i presenten un creixement interanual del 4,2% i de l’1,8% intertrimestral per l’augment dels comptes a la vista i dels dipòsits a termini. Pel que fa els recursos fora de balanç, van pujar a 44.034 milions d’euros en tancar l’exercici del 2018. Els actius totals van pujar a 222.322 milions d’euros, un 0,6% més respecte l’any passat i un 2,3% intertrimestral.

Quant a la ràtio de morositat del grup, es va situar en el 4,22% i els actius problemàtics es van reduir de 7.846 milions d’euros, excloent TSB, després de la venda de carteres institucionals per volum de 5.800 milions d’euros. D’altra banda, destaca la reducció orgànica, que va pujar fins als 2.047 milions d’euros en l’any (305 milions d’euros en el trimestre). La cobertura d’actius problemàtics se situa en el 52,1%, mentre que la cobertura de dubtosos és del 54,1%.

Tot això, ha portat a considerar un descens de la ràtio d’actius problemàtics nets sobre el total actiu del grup Banc Sabadell, que se situa en l’1,8%, i s’anticipa així en tan sols un any la consecució d’un dels principals eixos del nou pla estratègic del grup.

Publicitat
Comentaris
To Top