Ciutat

La TUS farà un protocol de prevenció i actuació per assetjament sexual i raó de sexe

Un autobus de la línia L15 el passat mes de juny / ÓSCAR ESPINOSA

Transports Urbans de Sabadell (TUS) ha presentat el seu Pla d’Igualtat en motiu del Dia Internacional de la Dona aquest 8 de març. L’objectiu és garantir i afavorir la igualtat d’oportunitats entre els treballadors i que tots rebin un tracte equitatiu. Entre les mesures més destacades, es redactarà un protocol de prevenció i actuació per assetjament sexual i raó de sexe i s’incorporarà la perspectiva de gènere.

La perspectiva de gènere es tindrà en compte en tots els nivells i àmbits de la cooperativa: selecció i promoció del personal, política salarial, formació, condicions de treball i ocupació, salut laboral, ordenació del temps i la conciliació del treball, prevenció dels riscos laborals i ús d’un llenguatge no sexista en les comunicacions tant externes com internes que fa l’empresa.

La cooperativa també ha creat el Comitè Permanent d’Igualtat, que farà el seguiment i avaluació de l’aplicació de les mesures adoptades per fomentar-la.

Comentaris
To Top