JOAN MARCET

Un projecte de ciutat compartit

[Per Joan Marcet, professor de Dret Constitucional]

El balanç que es pot realitzar del darrer mandat municipal després de quatre anys, amb dos alcaldes i amb unes majories de govern inestables i controvertides, es pot tipificar de poc reeixit, per fer-ho amb un qualificatiu ben moderat.

En la pràctica no hem pogut veure cap projecte ciutadà mínimament convincent, més enllà de la culminació d’alguna obra provinent de mandats anteriors (com el perllongament o la continuació del soterrament dels FGC, per exemple), i d’alguns plans presentats sense cap consistència en el darrer moment, una mica perquè no sigui dit. La inoperància en molts àmbits i la frenada de la resolució de qüestions que ja portaven un retard injustificable han agreujat la imatge d’una ciutat parada i sense nord, sense projecte. De fet, el mateix alcalde de la segona part del mandat ho confessava no fa gaire temps. No tenien un projecte clar de ciutat.

I és ben clar que Sabadell no pot perdre quatre anys més. Sabadell necessita recuperar el temps perdut i enfilar el tercer decenni del segle XXI amb un projecte clar, ben definit, ben liderat en el qual se sentin identificats i puguin participar una majoria de sensibilitats socials i polítiques de la ciutat.

Sabadell a vista d’ocell / VICTÒRIA ROVIRA

En les properes eleccions municipals no es debat l’adhesió a un projecte o altre de país, ni l’afinitat a uns governs constituïts o encara per definir, sinó la realitat de travar un govern estable, sòlid i competent, que tingui un projecte per a Sabadell en què creixement, innovació, cohesió social, mobilitat i infraestructures, sostenibilitat, seguretat, cultura i igualtat en siguin eixos imprescindibles.

Sabadell ha de recuperar l’esperit i l’empenta que van saber transmetre, de manera general, els primers consistoris democràtics ara fa quaranta anys. Aquells primers Ajuntaments que, a més de recuperar la representació democràtica, van fer front a l’herència de la dictadura, amb projectes ciutadans que es donaven suport amb la combinació intel·ligent d’un bon lideratge i d’un coneixement aprofundit de la ciutat i de les seves necessitats.

Ara, de nou, tenim l’oportunitat de fer un pas endavant com a ciutat. Incorporats com estem en un nodus global, que té Barcelona com a principal referent, Sabadell no pot fallar. Ens cal un nou lideratge i un nou projecte, que ha de provenir també d’un bon coneixement de les necessitats i les potencialitats de la ciutat. D’un lideratge que compti amb la societat sabadellenca, amb el seu important teixit associatiu en tots els àmbits (econòmic, social, cultural, esportiu…). Un lideratge i un projecte no subordinat a altres instàncies, ni altres poders, però que comparteixi socialment i políticament el seu model de ciutat per tal de fer-lo millor i més acceptat per tothom.

Si la preocupació per Sabadell és important i les opcions es juguen en els terrenys de la recuperació de l’empenta, el projecte compartit de ciutat i el lideratge, el que ens juguem a Europa no és menys transcendent.

Europa és el present i el futur si apostem per fer-la més sòlida i més forta. Davant dels nacionalpopulismes de tot signe que busquen la destrucció de la Unió Europea, cal apostar per progressar en el camí de l’enfortiment d’Europa, de la seva major unitat amb un projecte federal de progrés i solidaritat interna i externa.

Sabadell com a preocupació propera i una Europa més solida i federalment unida com a única proposta progressista de futur. Són les apostes d’unes eleccions el proper diumenge, transcendents en els dos àmbits.

Comentaris
To Top