Publicitat
Diners

El 85% dels contractes laborals firmats a Sabadell al maig eren temporals

Un cambrer en un bar-restaurant de Sabadell / LLUÍS FRANCO
En el sector de la restauració s’ha incrementat la contractació / LLUíS FRANCO

4.558 contractes laborals es van firmar al maig a Sabadell. Aquesta xifra representa un increment d’un 18,3% respecte al mes anterior, però una davallada de l’11,1% respecte al mateix període de l’any passat. A aquesta tendència a la baixa, cal destacar un altre aspecte de la contractació a la ciutat: la temporalitat. Segons les dades de la Generalitat, gestionades per l’Observatori de l’Economia Local, el 85,1% d’aquests contractes eren temporals.

Si s’aprofundeix una mica en les xifres del mes passat, encara s’aguditza la situació, ja que almenys el 32% dels contractes formalitzats eren de com a màxim un mes (1.473). Aquesta dada representa més del doble dels contractes indefinits que es van firmar al maig (680). Amb tot, el pes de la contractació temporal a Sabadell se situa per sota del total provincial. A més, s’ha de destacar que els contractes inferiors a un mes van registrar una davallada d’un 20,8%. En tot cas, els indefinits també es van reduir un 11,57% durant el mes de maig.

Entre les diferents ocupacions, la reducció més notable ha estat la contracció en ocupacions elementals (-24,2%). Per contra, va créixer lleugerament la contractació de tècnics i professionals de suport (+3,9%) i treballadors de la restauració (+1,5%). Així mateix, l’evolució de la contractació per sectors d’activitat esdevé negativa en la indústria i els serveis. Per contra, a la construcció s’han firmat un 6,4% de contractes.

La davallada de la contractació masculina (-12,3%) és superior a la femenina (-9,8%). El 52,2% dels contractes registrats al maig han estat firmats per dones

L’atur cau més entre els homes

L’altra cara de la moneda és l’atur. Durant el mes de maig, l’atur va caure sobretot entre els homes (-7,8%). En canvi, el de les dones només es va reduir en un 1,7%. El pes de les dones desocupades continua sent superior que el d’homes desocupats.

Per sectors d’activitat, l’atur va davallar en la construcció (-11,8%), seguit per la indústria (-7,3%) i el sector dels serveis (-2,8%).

Publicitat
Comentaris
To Top