Diners

La meitat de les pimes no ha notat cap efecte pel registre de la jornada laboral

Les instal·lacions de l'empresa HP a Sant Cugat / CEDIDA

Un 50% de les pimes no ha experimentat cap efecte per l’obligació de registrar la jornada laboral dels treballadors, perquè ja ho feia abans de la normativa. Aquesta dada s’extreu de l’enquesta que ha realitzat Pimec, en què han participat micro, petites i mitjanes empreses de diferents sectors i territoris amb motiu de la publicació del baròmetre del primer semestre del 2019.

El passat 8 de març va entrar en vigor el Reial Decret 8/2019, de mesures urgents de protecció social i de lluita contra la precarietat laboral en la jornada de treball. En el redactat de la norma s’indicava: “L’empresa garantirà el registre diari de jornada, que haurà d’incloure l’horari concret d’inici i finalització de la jornada de treball de cada persona treballadora, sense perjudici de la flexibilitat horària que s’estableix en aquest article”.

Sis mesos després, la meitat de les empreses no han tingut cap efecte després d’aplicar la mesura, segons la patronal. Al Vallès, la percepció és la mateixa: “No s’ha notat cap efecte real”, assegura el vicepresident de Pimec Vallès, Xavier Pujol. “És cert que el registre pot evidenciar amb dades situacions que abans quedaven emmascarades, però també ho és que aquelles empreses que han vetllat per aconseguir un bon clima abans, el mantenen ara amb l’aplicació de la mesura”, afirma.

És el cas de Neteges Muñoz, de Sabadell. “No hem canviat gairebé res”, assenyala Antonio Muñoz, que explica que els treballadors i les treballadores firmen l’hora d’entrada i sortida. A final de mes es presenta el registre: “Hem personalitzat el que ja teníem i ara és la mateixa persona que fa el servei qui apunta l’hora d’entrada i sortida”, insisteix. Aquest document està firmat per l’empresa i per la treballadora. Segons Pimec, un 24,4% de les pimes apunta que han patit un increment de la conflictivitat per discrepàncies amb els treballadors.

A més, un 13,4% dels enquestats afirma que els ha suposat un cost més gran d’hores extres. Pujol afegeix que “en alguns casos com serveis professionals, dificulta la flexibilitat horària en professionals que s’han d’adaptar als horaris dels clients i que treballen desplaçats”. Fins i tot, com a curiositat, en aquelles pimes que fa menys temps que han implantat la mesura no és “infreqüent” que s’oblidin de registrar l’hora de sortida en l’aplicació o en el mètode de marcar.

“Això ocasiona dificultats administratives o tecnològiques”, destaca el vicepresident de Pimec Vallès. La resta d’efectes derivats de l’obligació del registre de la jornada són la millora de l’absentisme (3,7%), ampliació de la jornada de contractes a temps parcial (3,7%), l’eliminació de nous modes de treball implantats com el teletreball (2,4%) i la contractació de nou personal (2,4%).

Comentaris
To Top