Diners

La indústria empeny l’economia del Vallès

Els creixements comarcals al segon sector el 2018
Els creixements comarcals al segon sector el 2018

Un 2,5%. Aquest és el creixement del Vallès Occidental durant el 2018. L’increment del valor afegit brut (VAB) de la comarca ha estat empentat per la indústria (2,6%), tot i que la construcció també va créixer de forma significativa (6,1%). Per contra, els serveis van augmentar només un 2,2% i el sector primari es va contreure (-1,6%). Aquestes dades s’extreuen de l’Anuari Econòmic Comarcal del BBVA 2019, que ha estat dirigit pel catedràtic d’Economia Aplicada de la UAB Josep Oliver i que es va presentar dimarts passat.

Oliver va explicar que el 2018 hi va haver “un canvi dels motors que expliquen el creixement”. Del 2013 fins al 2017, va ser la indústria qui va liderar la recuperació. Aquest model basat en el sector secundari i en l’exportació, però, va experimentar una transformació “a partir dels efectes negatius de la desacceleració industrial alemanya i de l’enrariment exterior global”. Aleshores, els serveis –principalment privats– van liderar l’economia per primer cop en aquesta fase de recuperació. Aquesta tendència, que es va percebre sobretot a l’àrea metropolitana de Barcelona (AMB), no va tenir continuïtat al Vallès.

A la comarca, el pes de la indústria va continuar sent molt important. Segons l’informe, va ocupar la desena posició respecte a l’increment del VAB en aquest sector i es va situar per sobre de la mitjana catalana (1,1%). Pel que fa al nou motor de l’economia –els serveis–, el Vallès no va arribar a la mitjana catalana (2,9%). Això explica per què el creixement del VAB al Vallès el 2018 va estar per sota de la mitjana de l’AMB (2,9%) i de la de Catalunya (2,6%). Oliver va treure-li importància: “Són petites dècimes, el Vallès no té un model diferenciat del de la resta de l’àrea metropolitana”. De fet, el creixement acumulat entre el 2013 i el 2018 va ser del 17,7%.

Els creixements comarcals al segon sector el 2018

Els creixements comarcals al segon sector el 2018

Metal·lúrgia i maquinària

L’increment del VAB industrial al Vallès el 2018 recull l’important creixement de la metal·lúrgia i els productes metàl·lics (6,5%), i la maquinària i l’equip mecànic (6,8%). També hi ha un avenç més moderat dels productes farmacèutics (2,6%) i del tèxtil (2%). La química va caure lleugerament (-0,1%). La pujada de la construcció mostra l’increment de l’edificació immobiliària (un 31% del VAB sectorial i un creixement del 12%), que reflecteix la marcada recuperació de la construcció d’habitatges. L’augment del terciari mostra creixements dels serveis col·lectius (3,6%) i els privats (2,2%).

Comentaris
To Top