Diners

Creixen un 32% els llocs de treball en activitats estratègiques en 10 anys

Activitats estratègiques. A Sabadell, el nombre de llocs de treball és de 29.110 i el nombre d’empreses d’aquest tipus de serveis d’alt valor afegit és de 1.325

Els llocs de treball assalariats i especialitzats en activitats estratègiques han augmentat a Sabadell un 31,7%, en comparació amb el desembre de l’any 2008. Segons les xifres recollides en el Flaix Dades de l’octubre que elabora el Consell Intersectorial d’Empresaris (CIESC), a finals de l’any passat hi havia 29.110 persones ocupades en feines tecnològiques i de coneixement a la ciutat.

Segons la classificació que utilitza el Departament d’Empresa i Coneixement de la Generalitat, el desembre del 2018 hi havia 26.712 sabadellencs treballant en serveis intensius de coneixement, 1.695 en serveis basats en tecnologia punta i 703 en indústries de nivell tecnològic mig-alt i alt. L’increment dels llocs de treball en aquestes activitats estratègiques, del 31,7%, és molt superior al de la comarca i la província, que en l’última dècada només ha estat d’un 17%. A més, aquestes feines representen el 21,3% del total del Vallès Occidental.

Tot i això, cal destacar que al sector serveis és on es concentren la major part d’aquests llocs de treball d’activitats estratègiques (28.407) i és on s’ha produït l’increment més elevat (36,95%). En canvi, al sector industrial, aquest tipus de feines més tecnològiques s’han reduït un 48,7% i només hi ha 703 llocs de feina.

El secretari tècnic del CIESC, Josep Milà, explica que són els centres de treball vinculats a les universitats i el Parc Taulí els que generen aquest tipus d’activitat. “Són empreses i indústries que ja existeixen i que s’han ampliat amb llocs de treball amb aquestes activitats estratègiques, valor afegit i intensiu en coneixement perquè la tecnologia ho requereix”. D’aquesta manera, aporten qualitat a la mà d’obra. Sovint són noves oficines tècniques o laboratoris tecnològics d’alt valor afegit.

Això explicaria, segons Milà, el fet que, malgrat l’augment de llocs de treball, no s’hagin incrementat el nombre d’empreses d’aquestes activitats a Sabadell. Més aviat s’han reduït un 1% en una dècada. A Sabadell hi ha 1.325 companyies especialitzades en activitats estratègiques. A la comarca, sí que han augmentat un 17,24% i a la província, un 14,07%. Amb tot, aquest tipus d’empreses representen un 24% del total de la ciutat –l’any 2008, eren un 21,3%–.

Activitats estratègiques. A Sabadell, el nombre de llocs de treball és de 29.110 i el nombre d’empreses d’aquest tipus de serveis d’alt valor afegit és de 1.325

Activitats estratègiques. A Sabadell, el nombre de llocs de treball és de 29.110 i el nombre d’empreses d’aquest tipus de serveis d’alt valor afegit és de 1.325

Exportar el valor afegit

El secretari tècnic del CIESC ha apostat perquè s’aprofiti aquest increment de llocs de treball per “exportar-lo” i crear activitats d’alt valor afegit al seu voltant. “Haurien d’anar als centres d’ensenyament com instituts i centres d’FP per explicar què estan fent i per què han crescut tant aquests últims anys”, ha proposat Milà

Comentaris
To Top