Diners

Banc Sabadell guanya 783 milions d’euros fins al setembre, un 216% més que l’any passat

L’entrada del Banc Sabadell a la plaça de Sant Roc / LLUÍS FRANCO

El Banc Sabadell ha guanyat 783 milions d’euros (MEUR) fins al setembre, un creixement del 216% respecte al mateix període de l’any passat. L’elevat increment dels beneficis s’explica perquè el 2018 l’entitat va haver de fer front a provisions extraordinàries pels problemes de l’entitat britànica TSB, que van fer minvar els seus beneficis en el període fins als 248 MEUR. Sense comptabilitzar TSB, el benefici net atribuït del grup Banc Sabadell ha estat el tercer trimestre de 788 MEUR, un increment del 68,5% respecte als 468 MEUR de l’any passat. El banc segueix reforçant la seva solvència, amb una ràtio de capital CET1 fully loaded a l’11,4%, en línia amb el compromís anunciat a primers d’any de tancar el 2019 a l’11,6% com a mínim. El CET1 phase in arriba al 12,1%.

Els ingressos del negoci bancari, que inclou el marge d’interessos i les comissions netes, creixen un 1,6% fins als 3.721 MEUR. En concret, el marge d’interessos tanca setembre als 2.712 MEUR, una caiguda de l’1,1% per l’aplicació d’IFRS16 –la normativa internacional d’informació financera sobre arrendaments- i els menors tipus d’interès a llarg termini. Pel que fa a les comissions netes, creixen un 9,1%, fins als 1.067 MEUR, sobretot per les de serveis.

El crèdit viu tanca el trimestre amb un saldo d’140.901 MEUR, un creixement interanual del 0,5%. Els recursos de clients en balanç arriben als 142.416 milions, un creixement del 5,4% anual.

Actius problemàtics

Al tancar el tercer trimestre, el Banc Sabadell compta amb 7.424 MEUR d’actius problemàtics, una reducció de 855 MEUR respecte a l’any passat. D’aquests, 6.391 milions són actius dubtosos i 1.032 actius adjudicats. La ràtio d’actius problemàtics sobre el total d’actius és d’1,7%, mentre que respecte a la inversió bruta i els actius immobiliaris és del 5%.

D’altra banda, la cobertura d’actius problemàtics és del 49,1%: del 51,1% en dubtosos i del 36,8% en actius adjudicats. Així mateix, la ràtio de morositat del grup és del 4,08%, respecte al 4,5% de l’any anterior.

Segons les informacions del banc, l’activitat de captació d’empreses i particulars ha permès captar 325.922 clients: 253.208 particulars i 72.714 empreses. A més, s’han sumat 194.201 noves nòmines.

El volum de préstecs per hipoteques i consum ha crescut un 6%, superant els 4.500 MEUR. El negoci del banc a través de préstecs i línies de crèdit a pimes, per la seva banda, s’ha incrementat un 0,1% interanual (14.200 milions). La contractació de línies Expansión ha crescut un 9%, fins als 3,2 milions, la facturació per les targetes un 14% (11.700 MEUR) i les quotes per noves primes d’assegurances de vida i facturació de TPVs han pujat un 9%.

El consell d’administració, d’altra banda, ha acordat la distribució d’un dividend de 0,02 euros bruts per acció a pagar en accions d’autocartera pels resultats del 2019.

Comentaris
To Top