Publicitat
Diners

Banc Sabadell guanya 768 MEUR el 2019, un 134% més que l’any anterior

L’entrada del Banc Sabadell a la plaça de Sant Roc / LLUÍS FRANCO

El Banc Sabadell va guanyar 768 milions d’euros (MEUR) el 2019, un 134% més que l’any anterior, quan l’entitat va haver de fer front als problemes de TSB. Sense comptabilitzar TSB, el benefici net atribuït del grup Banc Sabadell va ser de 813 MEUR, un 43,1% més interanual, segons ha informat l’entitat a la Comissió Nacional del Mercat de Valors (CNMV). Els resultats també s’expliquen per la formalització de la transmissió de la major part dels actius immobiliaris, que deixen d’estar inclosos en el balanç del grup. D’altra banda, els ingressos del negoci bancari, que inclou el marge d’interessos i les comissions netes, van créixer un 1% interanual fins als 5.061 MEUR, i el marge d’interessos es va situar en 3.622 MEUR, fet que suposa una reducció de l’1,4% interanual. El banc segueix reforçant la seva solvència, amb una ràtio de capital CET1 fully loaded a l’11,7% i compleix l’objectiu anunciat de tancar l’any amb una ràtio de com a mínim l’11,6%.

El marge d’interessos va millorar per l’aplicació d’IFRS16 –la normativa internacional d’informació financera sobre arrendaments–, la titulització de préstecs i els menors tipus d’interès.

D’altra banda, les comissions netes van créixer un 7,7% interanual fins als 1.439 MEUR, impulsades pel bon comportament de les comissions de serveis i amb increments en tots els segments. D’altra banda, la ràtio d’eficiència es va situar en el 55,6%, amb una millora respecte a l’exercici anterior quan va ser del 58,3%. Les despeses van ser de 3.213 MEUR, gairebé un 2% menys.

El crèdit viu va tancar el quart trimestre amb un saldo de 144.572 MEUR, un 3,7% més interanual. Els recursos dels clients en balanç arriben als 146.3096 MEUR, un 6,5% de creixement interanual i d’un 2,7% intertrimestral pel creixement dels comptes a la vista impulsat per l’efecte positiu dels tipus de canvi.

Actius problemàtics

En tancar l’any, Banc Sabadell havia reduït en més de 8.200 MEUR els actius problemàtics, amb un saldo final de 7.326 MEUR. D’aquests, 6.141 MEUR són d’actius dubtosos i 1.185 MEUR actius adjudicats. Això fa que la ràtio d’actius problemàtics sobre el total s’hagi reduït de l’1,8% a l’1,7%.

D’altra banda, la cobertura d’actius problemàtics és del 46,9%, amb una cobertura dels dubtosos del 49,6% i dels actius adjudicats del 33,3%. Així mateix, la ràtio de morositat del grup és del 3,8%, mentre que l’any anterior era del 4,2%.

Segons la informació facilitada pel banc, l’activitat de captació d’empreses i particulars ha permès captar 418.228 clients: 32.484 particulars i 95.744 empreses. A més, s’han sumat 258.550 noves nòmines.

El volum de préstecs per a hipoteques i consum va créixer un 11% fins a superar els 6.300 MEUR. Així, la contractació del compte Expansió ha crescut un 8% fins als 3,2 MEUR, la facturació de targetes ho ha fet un 14% fins als 16.000 MEUR, les noves primes d’assegurances de protecció pugen un 15% fins als 319,4 MEUR i les quotes de facturació de TPVs i de penetració de pimes augmenten fins a assolir el 17,2% i el 52,2%, respectivament.

El consell d’administració de Banc Sabadell ha aprovat el repartiment d’un dividend complementari en efectiu de 0,02 euros per acció, que se sumen als 0,02 per acció ja distribuïts.

El Banc Sabadell ha destacat que durant el 2019 la filial TSB ha confirmat la seva evolució positiva i ha iniciat el desenvolupament del seu nou pla director, basat en la millora de l’eficiència, l’increment dels ingressos del negoci bancari, la rendibilitat i la transformació digital.

Transmissió de la major part d’actius immobiliaris

D’altra banda, l’entitat financera va formalitzar el desembre la transmissió de la major part dels actius immobiliaris que integren les carteres Coliseum, Challenger i Rex a societat íntegrament participades per una filial de Cerberus Capital Management LP, participada al 80% per Cerberus i al 20% per Banc Sabadell.

Els actius transmesos són prop de 46.000 unitats per un valor brut comptable aproximat de 6.414 MEUR. La transmissió de les aproximadament 15.000 unitats restants, amb un valor brut de 1.817 MEUR, està pendent de l’opció de tempteig per part de tercers, però això no alteraria els impactes financers previstos.

Publicitat
Comentaris
To Top