Publicitat
Diners

El Packaging Clúster de Catalunya s’instal·la a Sabadell

Visita a la nova seu del Packaging Cluster / AJUNTAMENT DE SABADELL

El Packaging Clúster ha inaugurat aquest dilluns una nova seu al Centre d’Empreses Industrials de Can Roqueta. L’entitat, integrada actualment per més de 85 membre actius, empreses, centres de coneixement i entitats de tot Catalunya que representen tota la cadena de valor de l’àmbit, s’instal·la en aquest espai de l’Ajuntament de Sabadell.

Segons l’acord signat amb l’Ajuntament de Sabadell, per mitjà de l’empresa municipal Promoció Econòmica de Sabadell, SL, l’associació Packaging Clúster es compromet a fomentar els contactes entre les empreses associades i el teixit emprenedor de la
ciutat. Alhora, es treballarà conjuntament amb l’Ajuntament per generar oportunitats de nous projectes amb empreses del territori vinculades a la cadena de valor del packaging.

Les dues parts col·laboraran en el desenvolupament de les línies d’activitat relacionades amb la sostenibilitat i l’economia circular així com amb la indústria 4.0. Per la seva part, l’Ajuntament autoritza l’associació a accedir al Centre d’Empreses Industrials de Can Roqueta i fer ús d’un dels seus despatxos en condicions preferents. La vigència d’aquest conveni és d’un any i serà prorrogable per períodes anuals per mutu acord de les parts, fins a un màxim de quatre anys.

La seu del Cluster Packaging a Sabadell significa la tornada d’aquest projecte al lloc on es va gestar. L’origen d’aquest clúster és en el treball conjunt de Sabadell, Barberà del Vallès, Castellar del Vallès, Polinyà, Sant Quirze del Vallès i Santa Perpètua i el seu
entorn amb el suport d’ACCIÓ iniciat el 2008 amb el Pla d’Innovació. El primer pas va ser detectar que la indústria alimentària i auxiliar, més el seu sistema de valor, concentrava un gran potencial a l’entorn territorial del Vallès Occidental. Sumant els
cinc municipis del projecte es va comprovar al 2009 que el clúster integrava més de cent empreses amb un facturació de més de 1.600 milions d’euros.

Des de llavors, es va anar treballant per traslladar aquesta realitat a les mateixes empreses, tant vallesanes com d’arreu del territori català, amb l’objectiu de poder treure el màxim profit i posar en contacte empreses de diferents àmbits per cooperar
entre si. El clúster va anar seguint el seu camí natural de ser gestat i impulsat des de l’àmbit públic per tal que, posteriorment, les empreses poguessin agafar el relleu. La forma de prendre el lideratge per part de les empreses es va materialitzar amb la
constitució d’una associació l’any 2012.

Packaging Clúster

L’objectiu principal del Clúster del Packaging és ajudar a la millora competitiva de les empreses que l’integren, per tal de generar més i millors negocis per a les companyies i entitats del món de l’envàs i embalatge. Aquesta millora prové de la promoció del networking, el coneixement i del negoci, les quals es treballen mitjançant sis eixos estratègics, que tenen un Pla d’Activitats anual per tal de reforçar i consolidar les respectives actuacions.

El Clúster té el suport del conjunt de les administracions, treballant conjuntament per impactar amb força al conjunt de l’economia. En aquest sentit, es compta amb tres certificacions cabdals al món dels clústers: l’entitat està integrada dins del Programa Catalonia Clústers d’ACCIÓ; és un clúster registrat com a Agrupació Empresarial Innovadora (AEI) al Ministeri d’Indústria, Energia i Turisme, i va rebre el 2013 la qualificació europea de bronze en la gestió de clústers per part de l’European Cluster Excellence Initiative (ECEI), renovat el 2017.

Publicitat
Comentaris
To Top