Publicitat
Diners

Banc Sabadell guanya 94 milions d’euros després de destinar 213 milions a provisions per la Covid-19

Els beneficis del Banc Sabadell han caigut un 63,7% durant el primer trimestre, fins als 94 milions d’euros, després que l’entitat hagi destinat 213 MEUR a provisions davant possibles deterioraments per la crisi del coronavirus. Sense aquestes dotacions, el benefici hauria caigut un 5,1%, fins als 245 milions d’euros. Segons ha informat l’entitat a la CNMV, els ingressos del negoci bancari van patir un lleuger retrocés del 0,8% interanual (-0,3% sense tenir en compte la filial britànica TSB) en un entorn de tipus negatius. El marge d’interessos es va situar al tancament del març del 2020 en 884 milions d’euros, xifra que representa una reducció de l’1,8% per la titulització dels préstecs de consum feta en el tercer trimestre de l’any anterior i menors tipus d’interès.

Les comissions netes van arribar als 349 milions d’euros, és a dir, un 1,9% més interanual, i va destacar l’increment en tots els segments de productes, com serveis, operacions de riscos i gestions d’actius. En el trimestre, les comissions van presentar un descens del 6% –d’un 4,6% si s’exclou TSB– per la menor activitat relacionada amb la Covid-19, així com per la volatilitat en els mercats financers i l’efecte estacions en les comissions de gestions d’actius.

Les despeses van sumar 778 milions d’euros a finals de març del 2020 i van experimentar un descens del 8,1% (7,9% menys sense TSB) en relació amb el trimestre anterior i van caure tant els recurrents com els no recurrents, que inclouen 5 milions d’euros per la reestructuració de l’entitat britànica.

D’altra banda, la ràtio d’eficiència es va situar en el 49,3% a tancament de març del 2020, mentre que el total de dotacions i deterioraments puja a 454 milions d’euros (416 sense TSB) davant dels 190 milions d’euros de fa just un any, per la dotació extra de 213 milions per fer front als possibles efectes de la Covid-19 a l’entitat.

La inversió creditícia bruta viva tanca el primer trimestre del 2020 amb un saldo de 143.475 milions d’euros –108.631 milions d’euros sense TSB– i presenta un creixement interanual del 2,4% (3,4% sense TSB). En comparació amb el trimestre anterior, la inversió representa un descens del 0,8% (-del 0,5% excloent TSB) pel cobrament del FGD.

El banc també ha informat que ja ha esgotat la primera línia de crèdits ICO, amb un total de 2.125 milions d’euros destinats a autònoms, primers i empreses, i ha rebut al voltant de 46.500 sol·licituds. La xifra d’operacions en curs actualment és de 61.036 per un volum de 7.887 milions d’euros. Al segment pimes i autònoms corresponen 60.195 operacions per un import de 5.384 milions d’euros, i en el de les empreses el total d’operacions puja a 841 per un import de 2.503 milions. A més, preveu esgotar el segon tram que s’ha habilitat per a aquest segment i atén per al tercer.

Pel que fa a l’ús dels canals digitals del Banc, durant l’abril s’ha incrementat un 13% les operacions a la web i han crescut un 9% els accessos a l’app, mentre que el 96% de les transferències s’ha dut a terme a aquests canals. El 20% dels nous clients digitals són majors de 65 anys i multipliquen per dos la mitjana dels trimestres anteriors, mentre que al teletreball s’hi ha acollit el 73% de la xarxa comercial i el 97% dels centres corporatius.

Per últim, a tancament del mes passat, els actius problemàtics mostren un saldo de 7.422 milions d’euros, dels quals 6.112 MEUR corresponen a actius dubtosos i 1.310 MEUR a actius adjudicats. La ràtio sobre el total es va situar en l’1,7% comparat amb l’1,8% del primer trimestre de l’any anterior.

Publicitat
Comentaris
To Top