Publicitat
Ciutat

Covadonga afronta el seu futur amb 19 projectes

Més de 200 persones participen en un procés per establir el futur del barri vinculat a la ciutat

Vista general del barri de Covadonga / LLUÍS FRANCO

El barri de Covadonga està immers en un procés per repensar-se i obrir-se no només a la resta de la ciutat, també de cara al riu Ripoll i fomentar la cohesió interna. A través del Covadonga Urban Lab, s’ha generat un procés de diagnosi en el qual prenen part la UAB, la UPC, l’ESDi o la Universitat de Girona, entre altres, i en què han participat més de 200 persones de diversos àmbits i estudiants universitaris que han fet propostes trepitjant el terreny.

De l’anàlisi han sorgit quatre reptes que cal afrontar amb l’horitzó 2030. El primer es basa a convertir el barri en un pol d’innovació, coneixement i cultural, mentre que el segon busca fomentar l’esport i la salut, aprofitant la presència del Club Natació o el Parc Taulí. En tercer lloc, s’aposta per la transició ecològica i energètica, mentre que el quart planteja convertir Covadonga en un espai obert, integrador i inclusiu.

D’aquests punts de partida han nascut 19 projectes que ara caldrà desenvolupar amb la participació d’entitats i col·lectius de Sabadell i d’arreu del país, amb la mirada posada a millorar no només el barri, sinó el conjunt de la ciutat. Són els següents:

Una superilla

Implica la pacificació de diversos espais, cedir als vianants carrers com el de Montcada, unint, així, el Club Natació i Fira, o crear un carrer Major. També s’aposta per ampliar el carril bici, plantar arbres en carrers on ara hi predomina el cotxe i millorar l’entorn del campus de la UAB.

Noves vies saludables i segures

Garantir la seguretat dels infants a l’hora d’anar a l’escola se suma a l’objectiu de crear espais per desplaçar-se caminant o en bicicleta, un aspecte que se suma a la necessitat de promoure una mobilitat activa i sostenible, amb el desplegament d’un transport públic eficient arreu del barri.

Reconvertir el riu Ripoll

Millorar els accessos al riu és clau per potenciar la integració amb el barri, tot i el desnivell que els separa, i apropar-lo, de retruc, a la resta de la ciutat. Pel que fa als habitatges que ara ja hi ha a l’entorn del Ripoll, s’aposta per repensar-los perquè acullin nous usos vinculats a la promoció de l’espai.

Potenciar l’horta

El barri ha de poder acollir nous horts urbans integrats a la trama d’habitatges, ubicant-los en espais d’antigues indústries mentre no acullin activitat econòmica, fet que permetrà generar noves zones verdes i fomentar els projectes de caràcter comunitari.

Nova gestió dels residus

Implementar un nou sistema de gestió de residus, fomentant la recollida porta a porta amb l’objectiu d’incrementar els nivells de reciclatge i apropar-se al residu zero, tot plegat acompanyat d’una campanya de conscienciació de la ciutadania sobre la importància de separar les deixalles.

Nova energia

La previsió és impulsar noves comunitats energètiques al barri, fet pel qual es posarà sobre la taula la implantació de beneficis pel que fa a la fiscalitat, i s’estudiarà la capacitat de producció d’energia solar a partir de la implantació de plaques fotovoltaiques, aprofitant equipaments ja existents

Nova governança

De cara a la gestió del projecte, es preveu la creació de nous ens que estableixin la governança de Covadonga. A més, es vol implementar programes de cooperació entre agents de la ciutat al propi barri, a la vegada que elaborar un pla comunitari que endreci la gestió interna.

Edificis singulars

Es preveu redefinir els usos que poden tenir els edificis singulars del barri, com per exemple l’Espai Emprius. També es preveu estudiar la implementació de nous models de gestió d’habitatges, com ara el de la masoveria urbana o la gestió compartida d’espais, i crear àrees destinades a joves i infants.

Repensar l’Artèxtil

L’antiga fàbrica, ara reduïda a runes en la seva major part, és un dels objectius del projecte per redefinir què s’hi pot fer, sempre per trobar un benefici comunitari. Així, es vol definir els usos de la part de l’edifici que correspon a la propietat pública, amb la possibilitat de dibuixar-hi un viver d’emprenedors.

Projecte Emprius

La mateixa formulació que es vol aplicar a l’Artèxtil també es dibuixa sobre un altre dels edificis característics de la zona, un equipament de més de 600 metres quadrats on a dia d’avui s’hi acullen entitats i col·lectius juvenils de la ciutat. L’objectiu és repensar nous usos i activitats per a l’edifici ja existent.

La caserna

L’espai que antigament ocupava la Guàrdia Civil és una peça clau a nivell urbanístic, motiu pel qual es vol repensar quins usos pot tenir per a benefici de la ciutadania. Una de les propostes passa per unir aquest edifici amb el complex de l’hospital, que queda a tocar, i establir-hi un vincle.

L’habitatge

Es posa sobre la taula la necessitat de generar habitatge assequible, amb un concepte de pisos protegits per fomentar tant la barreja social com d’edats, apostant per un espai residencial per a gent gran i per a joves. Una de les apostes és també crear habitatge social de nova construcció.

Activitats i esdeveniments

Amb l’objectiu de fer del barri un punt atractiu i pol d’atracció, es planteja crear diverses campanyes per, per exemple, millorar l’entorn a nivell estètic, conscienciar els veïns de la necessitat de tenir-ne cura, adoptar projectes en l’àmbit artístic i festes de tipus popular o vinculat amb la UAB.

Nou clúster

Esport, salut i innovació es donen la mà en aquest un barri que ja té la primera pedra pel que fa als actius, amb elements clau que es poden vincular i generar sinergies amb un nou impuls en forma de clúster, per beneficiar no únicament el barri, sinó tenir un impacte a escala de ciutat.

Esport i hàbits saludables

Es planteja organitzar campanyes i projectes vinculats a conscienciar la ciutadania en l’àmbit d’esport i de salut, a través d’impactes informatius però també la celebració d’esdeveniments  esportius. En aquest sentit, es vol posar èmfasi tant en activitats per a gent gran com per a crear nous models que es puguin testar per extrapolar.

Educació i esport

Es pretén promoure que les escoles i centres de secundària d’arreu de Sabadell es desplacin al barri per a fer ús de les instal·lacions esportives de què es disposa, a la vegada que crear un institut internacional de productes vinculats amb l’alimentació en l’àmbit esportiu.

Promoció econòmica

Amb l’objectiu de dinamitzar a nivell econòmic el barri, es preveu demanar incentius fiscals per als negocis que s’hi vulguin traslladar, incorporant, també, el barri de Torre-romeu com a espai d’interès. També es planteja facilitar la creació de cooperatives i grups de consum responsable.

Mapa 3D

Un dels elements per conèixer el barri es basa en les dades de què es disposen i el seu tractament. Per aquest motiu es preveu crear noves eines per a gestionar-les, com ara un mapa per fer un model en tres dimensions de Covadonga i identificar els indicadors corresponents a l’activitat a l’entorn.

Plataformes digitals

Es proposa crear un conjunt de plataformes digitals per a promoure la participació de la ciutadania a l’hora d’aportar motivacions i inquietuds, així com elaborar i implementar un conjunt de plans vinculats a la cooperació entre col·lectius i diferents generacions per a desenvolupar projectes que beneficïn el barri i la ciutat.

Publicitat
Comentaris
To Top