Publicitat
Diners

Recuperació lenta de la confiança empresarial

Un cambrer, en una terrassa de Sabadell / VICTÒRIA ROVIRA

Recuperació lenta, però progressiva. L’impacte de la Covid va provocar una forta caiguda del 31,7% de la confiança empresarial per al tercer trimestre del 2020, situant l’índex en 89,3 punts. En la darrera Enquesta de Confiança i Clima Empresarial, aquesta dada es recupera lleugerament amb un 2,5% de variació trimestral. Malgrat aquesta tendència, la davallada en comparació al mateix trimestre de l’any anterior continua sent elevada, -31,4%. A més, l’índex actual, 91,5 punts, és inferior a la mitjana de Catalunya (94,9).

Les enquestes d’aquest informe es van realitzar la segona quinzena de juny, just en el moment que començaven les fases del desconfinament progressiu pel coronavirus. Es tracta de 300 respostes realitzades en 14 municipis de Sabadell, la Conca del Ripoll i Riera de Caldes. L’estudi està realitzat per l’Ajuntament de Sabadell, el Banc Sabadell, la Cambra de Comerç de Sabadell, el Centre Metal·lúrgic i el Gremi de Fabricants, amb la col·laboració del CIESC.

El confinament per l’estat d’alarma va provocar l’aturada total o parcial de les activitats de les empreses. Per això, durant el segon trimestre, el 73,9% dels enquestats assegura que la marxa del negoci va anar a la baixa i només un 6,7% va afirmar que era a l’alça. Per tant, el saldo se situa en -67,1 punts. Respecte a l’enquesta anterior, les respostes pessimistes han augmentat en 25,1 punts i el saldo negatiu en 30,4.

Per sectors, destaca el saldo negatiu del grup de resta de serveis -74,9 punts, ja que les respostes a la baixa arriben al 77,9%. Li segueix la indústria-construcció (-65,3 de saldo i el 73,8% de respostes negatives) i del comerç (-60,3 punts de saldo i un 68,2 de respostes a la baixa).

Milloren les expectatives

Les expectatives per al tercer trimestre dels enquestats milloren. En aquest sentit, un 7,3% pensa que el negoci anirà a l’alça, un 35,5% serà estable i un 57,2%, a la baixa. Per tant, el saldo redueix i passa de -83,7 punts a -49,9 punts.

En la línia amb aquest comportament, els diferents sectors econòmics mostren una reducció important de les previsions a la baixa i es desplaça l’opinió cap a l’estabilitat. El comerç redueix el saldo negatiu 41,8 punts, la resta serveis 33,1 punts i la indústria/construcció en 31 punts.

Respecte als indicadors del clima empresarial, les perspectives de l‘ocupació per al tercer trimestre del 2020 presenten una millora dels saldos. Les respostes que preveuen reducció de plantilles disminueixen 31,6 punts i ara són el 22,5% i les que esperen estabilitat pugen fins a un 70,4%

La valoració de les exportacions presenta per al total dels sectors un empitjorament del saldo negatiu, que passa de -25,8 a -64,9 punts. Si més no, les respostes negatives pugen del 37,1% al 70,2%. Les expectatives de facturació a l’estranger per al tercer trimestre de l’any preveuen una clara millora dels saldos. En total, el saldo negatiu es redueix en 54,1 punts i queda en -21,4. Les respostes negatives baixen del 75,6% al 40%, les que confien en l’estabilitat augmenten en 16,9 punts fins al 41,4%, i les optimistes passen del 0% al 18,6%.

A l’enquesta s’ha inclòs una pregunta sobre els ajuts per fer front a la crisi. Els resultats mostren que el 49,7% de les empreses han sol·licitat alguna mena d’ajuda. Només el 34,2 preveuen demanar-la a partir del tercer trimestre.

Publicitat
Comentaris
To Top