Ciutat

Prorrogat el servei de Punt de Trobada a Creu Roja Sabadell

La Creu Roja continuarà donant el servei de Punt de Trobada, un servei destinat a atendre mitjançant personal qualificat, en un lloc neutral i transitori, les visites i intercanvis entre pares i fills en casos de separació o pèrdua de tutela. La Junta de Govern Local ha aprovat aquest dilluns la pròrroga d’aquest servei amb vigència fins al setembre del 2022 i amb un import de 174.536 euros.

Amb aquest servei es volen garantir els recursos per fer possible un servei municipal que facilita un espai neutral i de mediació. Alhora, permet mantenir la relació entre els infants i els seus progenitors quan, en una situació de separació o divorci, el règim de visites s’interromp o és de compliment difícil o conflictiu.

La finalitat principal del servei és la protecció dels drets del menor i el seu benestar emocional. El servei es presta a la ciutat mitjançant contracte de l’Ajuntament de Sabadell amb Creu Roja Sabadell des de fa de 19 anys.

Comentaris
To Top