Publicitat
Ciutat

Aprovada la reparcel·lació de l’antiga fàbrica Cascón

L'antiga fàbrica Cascón, al centre de Sabadell / LLUÍS FRANCO

La Junta de Govern Local ha aprovat avui el projecte de reparcel·lació del polígon d’actuació de l’antiga fàbrica Cascón, situada al carrer de Colom cantonada amb carrer de la Unió. Aquest fet generarà finques aptes per a l’edificació d’habitatges i cedir terrenys a l’Ajuntament per ubicar-hi equipaments. L’edifici està protegit pel nou Pla Especial de Patrimoni de Sabadell PEPS que s’està tramitant.

El polígon d’actuació prové de la Modificació del Pla General aprovada el 2018 i s’havia de desenvolupar amb un projecte d’urbanització de l’eixamplament del carrer de Colom, aprovat inicialment la passada setmana, i amb un projecte de reparcel·lació, ambdós d’iniciativa privada. De fet, el projecte generarà un nou equipament sociocultural i una nova promoció de 38 habitatges, 9 dels quals protegits.

L’actuació, i d’acord amb la normativa, estableix la cessió del 15% del polígon a l’Ajuntament que es destinarà, d’una banda, a l’eixamplament del carrer Colom amb 258,80 metres quadrats i, d’altra banda, a la reserva d’un equipament sociocultural de 1.325,66 metres quadrats de superfície.

Les futures obres comportaran l’ampliació de l’espai de vorera en el tram d’aquest carrer situat entre Unió i Estrella, amb enllumenat i arbrat nous. La superfície guanyada per a vorera és de 258,80 metres quadrats i el pressupost d’execució de l’obra és de 154.793,81 euros.

Publicitat
Comentaris
To Top