Ciutat

Campanya Contra el Quart Cinturó insisteix a la Generalitat que no aprovi el Pla Específic de Mobilitat del Vallès

El grup Campanya Contra el Quart Cinturó (CCQC) insta la Generalitat a no aprovar, definitivament, el Pla Específic de Mobilitat del Vallès (PEMV), un document per fixar les actuacions relacionades amb mobilitat a la comarca en els pròxims anys. Consideren que el seu desenvolupament “no és creïble, no és executable ni té capacitat d’aconseguir els objectius que es persegueixen”.

Al·leguen que el Pla Específic de Mobilitat del Vallès, abans que s’aprovi, ja és “paper mullat”, ja que la presentació del Pla de Rodalies 2020-2030 només inclou una tercera part de les actuacions previstes. Lamenten que en la planificació d’actuacions de l’empresa ferroviària no es preveu la línia Orbital ferroviària –que queda pendent més enllà del 2030–, el Túnel de Montcada, el desdoblament de la línia R3 la Garriga a Vic ni les estacions de Montmeló Circuit i Baricentro.

Denuncien que el Pla de Rodalies “suposa una reducció al voltant dels 1.000 milions d’euros en les inversions de Rodalies previstes al PEMV per al proper quinquenni, que comporta una retallada del 40% la seva inversió total i en prop d’un 60% de la inversió en transport públic”. D’altra banda, en el PEMV, manifesten, s’assignava un 74% de les inversions a modes sostenibles (infraestructures de transport públic i modes no motoritzats) i, en canvi, aquest percentatge es redueix fins al 55% en el Pla de Rodalies. D’altra banda, afirmen que amb aquesta modificació, “el percentatge del PEMV adreçat a les infraestructures viàries per al transport privat és ja del 28%, quan inicialment era només del 16%”.

Després d’haver presentat al·legacions al PEMV per aquest motiu, el grup torna a recalcar que “una de les febleses més importants del PEMV és que el 75% de les accions previstes les ha d’executar el govern de l’Estat, que no ha ni participat en la seva redacció i que incompleix sistemàticament els seus compromisos”. Posen d’exemple el Pla de Rodalies per reforçar aquest argument.

Des de la Campanya, reclamen “un Pla de Mobilitat que resolgui amb urgència els problemes reals del Vallès, redreci el greuge que pateix aquest territori respecte al centre de la regió metropolitana i aposti per propostes de mobilitat sostenibles i de ràpida implementació que col·laborin a mitigar l’emergència climàtica”.

Comentaris
To Top