DSCases

2020: Creixement, però moderat

L’obra nova té bones perspectives a Sabadell / J. M.

El sector immobiliari va viure un bon any el 2019 i preveu seguir creixent al llarg del 2020, tot i que a menys ritme, derivat de la incertesa política i econòmica, encara instal·lada al nostre país i, especialment, en l’àmbit internacional.

Es tracta d’un sector en profunda transformació l’evolució del qual, com apunten els experts, és certament imprevisible. Lògicament, un escenari d’estabilitat i creixement en aquest any estimularia molt més l’activitat mitjançant un increment de la confiança i de les vendes que un altre de conflicte internacional… Constaten els especialistes que el preu dels habitatges –tant de compra de primera o segona mà com de lloguer– ha augmentat el doble que els ingressos de les famílies en els darrers vint anys, per la qual cosa accedir a un habitatge digne requereix un esforç important.

El denominador comú és la necessitat de desenvolupar nous models per donar resposta als problemes d’accés a l’habitatge que pateixen els joves i els segments de població més desfavorits. Això es pot resoldre amb una renovada col·laboració publicoprivada que permeti aprofitar una part del sòl públic existent destinat a habitatge. Sabadell, com altres ciutats, encara disposa de sòl finalista disponible.

Publicitat
Comentaris
To Top