Publicitat
Diners

Millora l’optimisme a finals del 2020, segons l’Enquesta de Confiança i Clima Empresarial

Enmig d’un vaivé de mesures restrictives per contenir la Covid-19, les expectatives empresarials milloren. Al quart trimestre del 2020 es reduïa el pessimisme respecte a la marxa del negoci, segons l’Enquesta de Confiança i Clima Empresarial l’àmbit de Sabadell, Conca de Ripoll i Riera de Caldes. Les respostes negatives passen d’un 51% al 38,9% respecte al trimestre anterior i el saldo negatiu també es recupera un 39,5%. Es tracta d’una millora que es reflecteix a tots els sectors, que ja caminen cap a l’estabilitat.

A la indústria i la construcció, el saldo veu una recuperació de 16,4 punts. A la resta de serveis, la millora és de 16,9 punts; i al comerç, la recuperació és més lenta i només escala 8 punts. Les expectatives per al primer trimestre del 2021 també milloren, especialment als sectors de la indústria i la construcció, malgrat que el saldo d’expectatives continua sent negatiu, però en un menor grau que a l’enquesta anterior.

Tot i així, l’Índex de Confiança Empresarial presenta un ritme més lent de la recuperació de la represa de l’activitat de cara al primer trimestre del 2021: el creixement trimestral baixa del 17,5% al 6,6%, tot i que manté la dinàmica de recuperació lenta després de la caiguda de principis de l’any passat. En tot cas, l’informe confirma un alentiment del ritme de recuperació de la confiança i del clima econòmic i “posa de manifest les dificultats que estan passant els autònoms i les pimes per recuperar la seva viabilitat econòmica”.

En aquest sentit, els diversos sectors econòmics de la ciutat –Cambra de ComerçCentre Metal·lúrgic, Gremi de Fabricants i CIESC– reclamen mesures per a la supervivència de les empreses. “Són mesures que han de començar de forma immediata i directa en els àmbits de l’economia local”, destaquen en un comunicat.

Mantenir l’ocupació

El 72,7% de les empreses entrevistades tenen la intenció de mantenir els llocs de treball, tot i que per sectors, el comercial és el més inestable: les opinions negatives augmenten 8 punts i se situen en un 22,3% del total. En termes generals, hi ha una frenada de les expectatives que es registrava a l’enquesta anterior.

Publicitat
Comentaris
To Top