ALICIA BOSCH

Next Generation per reactivar l’economia de Sabadell

[Per Alicia Bosch i Palma, presidenta del Consell Intersectorial d’Empresaris]

Les darreres setmanes a la nostra ciutat s’han estat presentant diversos projectes molt ambiciosos i engrescadors amb la intenció que puguin ser mereixedors de finançament europeu en el marc del programa europeu Next Generation.

La veritat és que, com sovint ho hem destacat des del Consell Intersectorial d’Empresaris –CIESC–, necessitem generar il·lusió col·lectiva i dinamisme econòmic però amb fets concrets que ens permetin crear noves empreses i llocs de treball amb qualitat i competitivitat per fer front als reptes de futur i evitar d’estancar-nos en una ciutat dormitori. L’esperit fundacional i la raó de ser fonamental del CIESC com a Consell Intersectorial és precisament el de fomentar les sinergies entre indústria, comerç i serveis productius i amb valor afegit, i això és pel que treballem i fem propostes per avançar amb col·laboració publicoprivada. I per això esperem que els recursos públics que puguin venir ajudin a reactivar i impulsar aquestes sinergies intersectorials del teixit productiu. En aquests moments, Sabadell es troba en una cruïlla important i que pot ser decisiva per al seu futur més immediat: d’una banda, hi ha la possibilitat que arribi finançament extraordinari per a grans projectes de ciutat, i de l’altra, existeix el risc que no acabem aconseguint recursos importants i això es converteixi en un fre al revulsiu que necessiten les activitats ciutadanes de tots els àmbits.

Des del CIESC pensem que els projectes de ciutat han de poder repercutir directament en les activitats dels autònoms i les micro, petites i mitjanes empreses que constitueixen el motor fonamental de la nostra economia i la base dels llocs de treball.

Hem de buscar inversions que aportin valor afegit als actius i atractius existents a la ciutat, que desenvolupin la seva economia productiva i fomentin els nivells de qualitat, especialització i coneixement tecnològic de l’ocupació. I que permetin fomentar i retenir coneixement perquè tenim un entorn urbà i socioeconòmic atractiu i amb qualitat de vida.

En altres paraules, tots els projectes que s’estan plantejant han de concretar-se i desenvolupar-se amb la xarxa d’activitats actuals buscant la sinergia publicoprivada. De fet, el propòsit del programa europeu Next Generation és sobretot el d’invertir en projectes que fomentin directament la modernització i transformació de l’economia, juntament amb la modernització de l’administració. En conseqüència, des del CIESC vetllarem perquè tots els recursos que puguin arribar vagin realment dirigits no a cobrir dèficits històrics de ciutat (la qual cosa seria injustificable de totes totes), sinó a fer inversions innovadores que actuïn de palanca i de multiplicador per a la inversió empresarial nova i la creació de llocs de treball.

Els indicadors de seguiment i avaluació de les inversions, que caldrà fer i presentar a la Unió Europea, així ho hauran de demostrar i justificar. Impactes directes i indirectes quantificables en inversió privada i llocs de treball. Per tant, ens posem a la disposició de les administracions perquè això sigui així i realment podem aconseguir aquest impuls per a l’economia de la ciutat i la millora de les condicions per al seu desenvolupament tecnològic, productiu, formatiu i social.

Comentaris
To Top