Publicitat
Diners

La Cambra de Comerç vol millorar les oportunitats laborals de les persones de 45 a 60 anys

Cambra de Comerç de Sabadell (J. MARTÍN)

La Cambra de Comerç de Sabadell ha endegat una nova edició del Programa 45+, amb el qual vol millorar les oportunitats laborals de les persones entre 45 i 60 anys, un dels col·lectius amb majors dificultats per a reincorporar-se al mercat de treball.

Programa 45+, amb el suport de la Cambra de Comerç d’Espanya i el patrocini del Fons Social Europeu (FSE), facilita la inserció laboral d’aquestes persones mitjançant la millora de les seves habilitats i competències en l’àmbit digital.

Els participants gaudiran de l’assessorament i la informació facilitada per un equip d’experts en formació i ocupació, que farà un seguiment de la seva evolució en el si del programa.

Són dues les fases: en la primera, l’orientador, a través d’una entrevista personal, coneixerà el perfil del candidat i, especialment, el seu nivell de competències digitals.

En la segona fase, el Programa 45+ ofereix formació ajustada als diferents perfils: Alfabetització digital, Creació de continguts digitals, Eines i habilitats per a la recerca de feina…

Després, la Cambra durà a terme un treball d’intermediació laboral per a facilitar la inserció dels participants en el mercat de treball.

“El reciclatge és una qüestió essencial per a qualsevol professional i que es converteix en ineludible superats els 45 anys i en una situació d’atur”, subratlla.

Publicitat
Comentaris
To Top