Diners

IDP remodelarà les seus de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals (CCMA)

Instal·lacions de TV3 a Sant Joan Despí (CEDIDA)

L’enginyeria sabadellenca IDP s’ha adjudicat un nou i important contracte: la renovació de les instal·lacions de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals (CCMA), l’ens públic que gestiona els mitjans de comunicació audiovisual de la Generalitat, la majoria ubicades a Sant Joan Despí (Barcelona).

IDP actuarà sobre edificis i espais que sumen més de 35.000 metres quadrats edificats. En concret, es responsabilitzarà dels avantprojectes, projectes bàsics, projectes executius i de la direcció d’obra.

L’encàrrec inclou la investigació de solucions tècniques i de disseny d’instal·lacions, el disseny arquitectònic, els treballs d’oficina tècnica, la redacció de projectes de detall i especificacions, la legalització de projectes i obres i la direcció facultativa de les actuacions.

“La constant evolució tecnològica -subratlla IDP- obliga a una adequació permanent dels centres de treball per adaptar-los a les noves necessitats tècniques i operatives”.

Un altre objectiu molt important és “orientar les instal·lacions cap a una economia sostenible cercant el màxim rendiment energètic i l’ús d’energies renovables i no contaminants en edificis”.

Fent ús de la tecnologia BIM (Building Information Modeling), que simplifica i agilitza els treballs i processos, IDP redissenyarà sales tècniques (CPD’s), estudis i controls de ràdio i televisió, oficines, magatzems i arxius.

Comentaris
To Top