Publicitat
Diners

Saldo positiu en la creació d’ocupació l’any 2020, segons el Flaix Dades del CIESC

El sector industrial recupera poc a poc els nivells d'activitat (CEDIDA)

Sabadell va tancar l’any 2020 amb un saldo positiu en la creació d’ocupació, malgrat els efectes negatius que la Covid-19 va projectar sobre l’activitat econòmica, segons el darrer Flaix Dades (juliol 2021) del Consell Intersectorial d’Empresaris (CIESC). No obstant, el 2020 es van perdre 1.062 llocs de treball, la majoria als serveis (946).

En el quart trimestre del 2020, la ciutat va registrar un increment de 2.553 nous llocs de treball (+3,69%), gràcies, fonamentalment, a l’aixecament d’algunes restriccions i la reactivació dels serveis (que van arribar a recuperar 2.578 treballadors). Per contra, construcció (-20 llocs de treball), indústria (-4) i l’agricultura (-1%) presenten saldos trimestrals lleugerament negatius. Del treball creat, el 94,2% son assalariats i la resta autònoms.

Si s’analitza l’ocupació a Sabadell en els darrers cinc anys, el saldo és clarament positiu. “El saldo entre desembre del 2016 i el del 2020 -precisa el CIESC- és de 9.763 llocs de treball creats (variació del 15,77%), sobretot en el sector serveis (18,15%) i la construcció (12,86%). La indústria presenta un augment de 59 llocs (0,89%)”.

Que Sabadell és una ciutat de serveis s’aprecia en les següents dades: “el desembre del 2020 els serveis representaven el 83,45% del total de llocs de treball de la ciutat, la indústria el 10,02% i la construcció el 6,45%”.

Els 71.655 llocs de treball de Sabadell (81,76% assalariats i 18,24% autònoms) representen un 18,70% del total de la demarcació i un 13,57% del nostre Vallès.

Un Vallès Occidental que va crear 5.888 llocs de treball el quart trimestre del 2020, dels quals 5.644 pertanyen al sector serveis.

La variació interanual, el 2020, és igualment negativa a la comarca: es van perdre 9.756 llocs de treball: destacant els 7.101 dels serveis i els 2.400 de la indústria.

En els darrers cinc anys, per contra, la creació de llocs de treball a la comarca és molt positiva: 25.333, un 79% aportat pels serveis. Un 12,71% correspon a la construcció i un 8,34% a la indústria.

Precisament, els serveis representen el 72,88% dels llocs de treball del Vallès Occidental, la indústria el 20,45%, la construcció el 6,56% i l’agricultura el 0,11%.

Publicitat
Comentaris
To Top