Diners

PIMEC adverteix que la reforma concursal obstaculitzarà l’accés a la segona oportunitat

Dependències de la patronal PIMEC (CEDIDA)

PIMEC, a través de la seva fundació, alerta dels efectes negatius que la reforma concursal que prepara el Ministeri de Justícia tindrà en l’accés a la segona oportunitat.

Després d’analitzar l’avantprojecte de reforma concursal, creu que “l’eliminació de les garanties per als deutors insolvents dificulta l’aplicació de la Llei de la Segona Oportunitat, allunyant-se del model vigent des del 2015 de solució a la insolvència personal”.

L’avantprojecte, “generarà inseguretat jurídica i restringirà l’accés a l’exoneració, tot creant situacions d’indefensió a les persones amb menys recursos, perquè no podran accedir a la justícia gratuïta”.

Pel que fa la sobreprotecció del crèdit públic, amb la reforma “surt més reforçat, fet pel qual bloquejarà l’accés al mecanisme de la segona oportunitat, restant eficàcia al sistema i contradient la Directiva Europea 2019/1023 de reforma i reestructuració del sistema d’insolvència espanyol”.

PIMEC demana al Govern central un replantejament de l’avantprojecte per “garantir que les persones que es troben de bona fe en situacions d’insolvència personal puguin tenir un veritable accés a la segona oportunitat”.

Altra mesura seria “donar un impuls a la Llei de la Segona Oportunitat en el seu acompanyament a les persones amb dificultats en aquest sentit a través del programa emppersona”.

Comentaris
To Top