Publicitat
Diners

El creixement de l’afiliació evidencia la recuperació del mercat laboral

Oficina de Treball de la Generalitat (J. MARTÍN)

El mercat de treball evoluciona favorablement al Vallès Occidental. Un indicador que reflecteix aquesta tendència positiva és l’afiliació a la Seguretat Social (SS), que ha crescut un 2,3% fins a l’agost en relació al 2020, encara que és un percentatge inferior a la mitjana catalana.

Un informe de l’IDESCAT xifrava l’afiliació a la SS a Catalunya, a 31 d’agost, en 3.302.572 persones, un 3,3% més respecte al 2020. Raons de l’augment? La progressiva superació de la pandèmia i la recuperació econòmica.

L’afiliació creix a totes les comarques. Les tres més poblades (més de la meitat dels afiliats) registren increments interanuals inferiors a la mitjana catalana: Barcelonès (+1,9%), Baix Llobregat (+1,9%) i Vallès Occidental (+2,3%).

(No obstant, el nombre d’afiliats va caure un 1,8% a l’agost en el conjunt del Principat, en relació al juliol, pel factor d’estacionalitat).

El Vallès Occidental registrava, a finals d’agost, un total de 405.289 afiliacions i 389.901 afiliats, amb creixements interanuals del 2,4 i 2,3%, respectivament (-2,0 i -1,7, respectivament, en relació al juliol).

Per sexes, el nombre de dones afiliades a la SS ha augmentat lleugerament aquest any per sobre del d’homes (+3,6% i +3,1%, respectivament) al conjunt de Catalunya. Per comarques, totes incrementen tant el nombre d’afiliats com d’afiliades, excepte la Terra Alta (al Vallès Occidental, hi ha afiliats 207.324 homes i 182.577 dones).

Els afiliats a Catalunya han augmentat a tots els grups d’edat, excepte en el de 30 a 44 anys (-0,3%). El col·lectiu de joves (menors de 30 anys) registra el major creixement (+9,7%). Al Vallès Occidental, el major nombre d’afiliats es situa entre els 30 i els 44 anys (142.559 en total).

D’altra banda, l’augment interanual del nombre d’afiliats estrangers (+8,0%) és més gran que el d’afiliats de nacionalitat espanyola (+2,5%) a totes les comarques (excepte a dues). Al Vallès Occidental, 349.507 dels afiliats són de nacionalitat espanyola i 40.395, estrangers.

Els serveis van créixer en 99.802 afiliacions a 31 d’agost respecte de l’any anterior, xifra que representa un augment interanual del 3,9%, el més elevat de tots els sectors. Totes les comarques han incrementat el nombre d’afiliacions als serveis, destacant el Barcelonès (17.741), el Vallès Occidental (8.589) i el Baix Llobregat (6.865).

La indústria és el sector que menys ha augmentat les afiliacions, 6.797(+1,4%). Per comarques, els majors creixements es localitzen al Vallès Oriental (825) i al Vallès Occidental (435).

La construcció registra un increment de 5.748 afiliacions a Catalunya respecte de l’agost del 2020 (+2,8%). Per comarques, totes -excepte quatre- augmenten el nombre d’afiliacions (el nostre Vallès, +1,7%).

Els afiliats del Vallès Occidental es distribueixen així: 837 l’agricultura, 69.771 la indústria, 25.836 la construcció i 308.845 els serveis.

Publicitat
Comentaris
To Top