Ciutat

Aquesta és la proposta d’impostos a Sabadell per al 2022

El Govern municipal ja ha fet la proposta d’ordenances fiscals i reguladores de preus públics a Sabadell per a l’any 2022 als grups municipals. Pel que fa a les modificacions que s’aplicaran al conjunt d’impostos, taxes i preus públics municipals, es contempla un increment general del 3,7%.

Segons tinenta d’alcaldessa de Desenvolupament Local i Impuls Administratiu, Montse González, la previsió de tancament de l’IPC aquest any és de, “com a mínim”, el 3,9% i, per tant, l’increment estaria per sota de l’IPC previst. “Si volem una ciutat amb serveis de qualitat i que millori l’espai públic i creixi en equipaments, és imprescindible equiparar les ordenances a l’increment de l’IPC”, afegeix González. Des de l’executiu municipal també es defensa que l’any 2020 les taxes municipals es van congelar.

No obstant això, es manté la reducció del 75% de les taxes de les terrasses de restauració, fins al 30 d’abril, quan acaba la campanya d’hivern 2021-2022. També s’han efectuat modificacions per adaptar-la a les recents modificacions de la normativa tributària derivada de l’entrada en vigor de la Llei de mesures de prevenció i lluita contra el frau fiscal. Aquesta llei ha introduït modificacions en la Llei d’hisendes locals i en la Llei general tributària.

En el marc de l’ajust normatiu, es contempla modificar determinades exempcions i bonificacions a l’Ordenança que regula l’Impost d’Activitats Econòmiques –el que paguen les empreses que facturen més d’un milió d’euros-, per adaptar-lo a la Llei d’hisendes locals i s’introdueixen imports màxims de les bonificacions que no els contemplaven.

A més, la proposta de modificació de les diferents ordenances fiscals recullen aclariments tècnics, adaptacions a canvis normatius i al nou escenari amb la delegació de determinats tributs a la Diputació de Barcelona i se simplifiquen tràmits i documentació a aportar pels ciutadans.

Impostos per al 2022: s’ha de pagar més o menys?

Comentaris
To Top