Publicitat
XAVIER LUDEVID

L’aparcament del passeig de la Plaça Major de Sabadell

[Per Xavier Ludevid i Massana, arquitecte urbanista]

M’agradaria fer una petita aportació a l’interessant debat sobre com s’hauria de fer la gestió del futur aparcament del passeig de la Plaça Major: concessió administrativa o gestió directa per mitjà de l’empresa municipal Vimusa?

En el mandat passat (2015-2019), el Govern municipal va posar les bases per a la finalització de la transformació del passeig de la Plaça Major, que estava pendent a conseqüència de les obres del perllongament dels Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya fins als barris nord de Sabadell.

L’esvoranc generat per l’estació a una profunditat notable va portar com a resultat la construcció precipitada d’uns forjats que haurien d’allotjar un nou aparcament al centre de la ciutat que es connectés amb l’existent i millorar-ne els accessos eliminant alguna de les rampes, com les dels carrers del Sol i del Pedregar.

L’Ajuntament ha comprat per 4,8 milions d’euros les plantes destinades a l’aparcament a Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya que n’era el seu propietari. Ara toca rescatar, pel seu valor residual, la concessió de l’aparcament de la plaça Dr. Robert a SABA, que finalitza l’any 2029, i així poder connectar-lo amb el nou i fer-ne una gestió comuna eliminant les rampes del carrer del Sol i del Pedregar, que limiten l’ús de l’espai públic als vianants.

Les tradicionals concessions administratives d’obra i gestió d’aparcaments tenien sentit quan l’empresa concessionària efectuava al seu càrrec totes les obres de l’aparcament (edifici i instal·lacions), que tenen uns costos molt elevats, perquè un ajuntament els pogués assumir directament. L’empresa recuperava la inversió explotant el servei per un període llarg de temps (entre 30 i 50 anys) mitjançant unes tarifes altes que paguen els usuaris i que difícilment poden modificar-se substancialment durant el temps de concessió.

En el cas que ens ocupa, les obres estan parcialment executades i pagades per l’Ajuntament i només manca fer la connexió dels dos edificis i les instal·lacions. Aquí és on la concessió ja no té gaire sentit.

El fet que l’aparcament del Passeig estigui a sobre de l’estació dels Ferrocarrils (metro del Vallès) permet pensar en una evolució en el temps que passi d’aparcament de vehicles a aparcament de bicicletes amb serveis complementaris com taller de reparació de bicicletes o potser d’altres lligats a la distribució sostenible de petites mercaderies que arribessin potser pel mateix ferrocarril.

Un altre factor a tenir en compte és que l’aparcament del Passeig té una posició excessivament central que obliga a concentrar vehicles que han de travessar el Centre i que dificulten a mitjà termini la conversió d’aquesta zona en una gran àrea de preferència de vianants.

Cal tenir en compte també que una política intel·ligent hauria d’establir una gestió integral de tot l’aparcament del centre de la ciutat i de les seves tarifes, i hauria d’abastar l’aparcament en superfície (àrea blava de rotació existent i la implantació d’una nova àrea verda per a veïns), la distribució de mercaderies (àrees de càrrega i descàrrega), i els aparcaments de rotació en el subsol (Fira, Mercat i Passeig), que també permeti l’eliminació de l’aparcament en superfície del Vapor Turull i destinar aquest espai a jardins i equipaments públics (potser un centre cívic-ateneu? Una escola de música?).

El futur encara no està escrit, tenim algunes intuïcions, però el que sí que hauríem de garantir és que els futurs canvis els lideri l’Ajuntament amb les mans lliures, sense dependre de les rígides condicions d’un contracte a llarg termini amb un concessionari.

Per aquests motius jo m’inclino clarament per una gestió directa, per mitjà de l’empresa municipal Vimusa, que sigui integral de tot l’aparcament del centre de la ciutat, que acabi les obres i instal·lacions de l’aparcament del Passeig i el posi en servei, fet que facilitarà la seva evolució, transformació i millora en el temps.

Publicitat
Comentaris
To Top